ކ. މާލެ
|
12 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 04:33
މީހަކު ވަދެގެން އުޅެނިކޮށް ފެނިފައިވަނީ ގަނޑުވަރުގެ ދެކުނު ގޭޓް ކައިރިން
މީހަކު ވަދެގެން އުޅެނިކޮށް ފެނިފައިވަނީ ގަނޑުވަރުގެ ދެކުނު ގޭޓް ކައިރިން
ސީ.އެން.އެން
ވައިޓް ހައުސް
ވައިޓްހައުސްގެ ގޯތިތެރެއަށް ހުކުރު ދުވަހު ވަން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 
އޭނާއަކީ ކުށުގެ ރެކޯޑް އޮތް މީހެއް ނޫން

ވައިޓްހައުސްގެ ގޯތިތެރެއަށް ހުކުރު ދުވަހު ވަން ފިރެހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިކަމަށް ސީކްރެޓް ސާވިސްއިން ހޮނިހިރު ދުވަހު ބުނެފިއެވެ.

ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުގެ ގޯތިތެރެއަށް ކާކުކަން ނޭނގޭ މީހަކު ވަދެގެން އުޅެނިކޮށް ފެނިފައިވަނީ ގަނޑުވަރުގެ ދެކުނު ގޭޓް ކައިރިންނެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްވެސް އެވަގުތު ވައިޓްހައުސްގެ ތެރޭގައި ހުންނެވިއެވެ.

"އަހަންނަކީ ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ ރައްޓެއްސެއް،އަހަރެންގެ އެޕޮއިންޓްމެންޓެއް އެބައޮތް، އަދި އަހަރެން ފެންސް މަތިން ފުންމާލީ"ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ބުނިކަމަށް ސީކްރެޓް ސާވިސްއިން ބުންޏެވެ.

އޭނާއަކީ ކުށުގެ ރެކޯޑް އޮތް މީހެއް ނޫންކަމަށް  ސީކްރެޓް ސާވިސްއިން ބުނެއެވެ.

ބެކްޕެކެއް އަޅުވައިގެން ވަން ނަމަވެސް އޭނާގެ ދަބަހުގައި ނުރައްކާތެރި އެއްޗެއް ނެތް ކަމަށް ސީކްރެޓް ސާވިސްއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް