އާދީއްތަ 08 ޑިސެންބަރު 2019
12 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ވިޔަފާރި - އެސްޓީއޯ

ކަޅުކުޅި މަނިކުފާނާއެކު އެސްޓީއޯއިން އައު ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

  • ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް
  • ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން 200000 ރުފިޔާގެ އިނާމު ލިބޭނެ
  • ކަޕް ނޫޑްލްސްގެ އަގުތައް ހުރީ 10 ރުފިޔާއާއި 12 ރުފިޔާ އާއި ދެމެދު

ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
AbdullaSharoona

ކ. މާލެ 25 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ބުދަ 12:07 3,055

ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް - އާކައިވް

ކަޅުކުޅި މަނިކުފާނާއެކު ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން އައު ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށް އެސްޓީއޯގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ކޮންމެ ނޫޑްލްސް ކަޕް އަކާއެކުވެސް ސްކްރެޗް އެންޑް ވިން ކާޑެއް ލިބޭނެ ކަމަށާއި މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން 200000 ރުފިޔާގެ އިނާމު ލިބޭނެ ކަމަށްވެސް އެސްޓީއޯ އިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި ހިމެނެނީ ފަސް ފްލޭވަރ އެއްގެ ނޫޑްލްސްއެވެ. އެއީ ޗިކެން ފްލޭވަރ، ޓޮމްޔަމް ފްލޭވަރ، ބީފް ސްޓޭކް ފްލޭވަރ، ކަރީ ފްލޭވަރ އަދި ކަޅު ކުޅި މަނިކުފާނުގެ ނަމުގައި ހިމެނިގެންދާ ޓޮމްޔަމް ފްލޭވަރ އެވެ.

ކަޕް ނޫޑްލްސްގެ އަގުތައް ހުރީ 10 ރުފިޔާއާއި 12 ރުފިޔާ އާއި ދެމެދުގައެވެ.

އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުގެ އިތުރުން އެސްޓީއޯގެ އެހެނިހެން ފިހާރަތަކުގައިވެސް މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް