އާދީއްތަ 21 ޖުލައި 2019
07 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 18
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

"ބަދްރީނާތްކީ ދުލްހަނިޔާ" އަށް ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް

  • ފިލްމް ރިލީޒް ކުރި ފުރަތަމަ ދުވަހު 12 ކްރޯޑް ރުޕީޒް ލިބިފައިވޭ

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 11 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 19:40 1,846

އާލިޔާ ބަޓް އާއި ވަރުން ދަވަން - ގޫގުލް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލިޒް ކުރި އާލިޔާ ބަޓް އާއި ވަރުން ދަވަން ފެނިގެންދާ  ފިލްމް "ބްދަރިނާތްކީ ދުލްހަނިޔާ"އަށް ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

 

ކަރަން ޖޯހަރުޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މިފިލްމަށް ކްރިޓިކްސް އަދި ބެލުންތެރިންގެ ފަރާތުން ދަނީ "ޕޮޒިޓިވް" ކޮމެންޓްސް ލިބެމުންނެވެ.

 

އަދި ވަރުން އާއި އާލިޔާގެ ޕާފޯމަސްގެ އިތުރުން ޝަޝާންކް ކައިތަންގެ ޑައިރެކްޝަނަށް ވަނީ ތައުޜީފް ކޮށްފައެވެ.

 

ފިލްމް ރިލީޒް ކުރި ދުވަހު ބޮކްސް އޮފީހުގައި ލިބުނު އާމްދަނީއާބެހޭ ގޮތުން ޓްރޭޑް އެންލިސްޓް ތަރަން އަދާޝް ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްގައި ވަނީ ފުރަތަމަ ދުވަހު ފިލްމްގެ ގިނަ ޝޯތަކެއް ހައުސްފުލް ވެފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ހަފްތާ ބަންދުގައި ކުރިން އުއްމީދު ކުރި ވަރަށް ވުރެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

 

ފިލްމް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ އަކްޝޭ ރާތީ އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް އަށް ދިން އިންޓަވިއުގައި ބުނެފައިވަނީ ފިލްމް ރިލީޒް ކުރި ފުރަތަމަ ދުވަހު 12 ކްރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީޒް ލިބިފައިވއިރު ހަފްތާ ބަނދުގައި 40 ނުވަތަ 50 ކްރޯޑް ރުޕީޒް ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

 

 "ބަދްރީނާތްކީ ދުލްހަނިޔާ" އަކީ ވަރުން އާއި އާލިޔާ އެކުގައި ކުޅޭފައިވާ ތިން ވަނަ ފިލްމެވެ. މީގެ ކުރިން "ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާ" އާއި "ހަމްޓީ ޝަރްމާކީ ދުލަހަނިޔާ" ގައި މި ދެތަރިން އެކުގައި ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

 

"ބަދްރީނާތްކީ ދުލްހަނިޔާ" އަކީ  2014 ވަނަ އަހަރު ބޮލީވުޑްގައި ކުރިއަރައިގެންދިޔަ ހެއްވާ މަޖާ ފިލްމެއް ކަމުގައިވާ " ހަމްޕްޓީ ޝަރްމާކީ ދުލްހަނިޔާ" ގެ ދެވަނަ ބައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް