ބުރާސްފަތި 24 އޮކްޓޯބަރ 2019
07 ހެއި
1441 ސަފަރު 25
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލު

ކެމިކަލް ގުދަންތައް ބަލަހައްޓަމުން އަންނަނީ އެމްއެންޑީއެފުން: ޝިފާ

  • ގުދަން ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދެނީ ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް
  • ބައެއް ގުދަންތަކުގެ ވެރިން އެފަދަ ތަންތަނަށް ވައްދަނީ ދެދުވަހު އެކައްޗެއް ނޫން

ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
AbdullaSharoona

ކ. މާލެ 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 19:16 5,453

އަލިފާން ހިފާ ޒާތުގެ އެއްޗެހިތަކެއް - ޓްވިޓަރ

ފެށުނީއްސުރެވެސް ކެމިކަލް ގުދަންތަކާއި ބެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ އެމްއެންޑީއެފުން ކަމަށާއި ސިޓީ ކައުންސިލުން ދެނީ އެފަދަ ގުދަންތައް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި މާލޭގައި ފެންބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝިފާ ވިދާޅުވީ ގުދަން ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދެނީ ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށްވިޔަސް ބައެއް ގުދަންތަކުގެ ވެރިން އެފަދަ ތަންތަނަށް ވައްދަނީ ދެދުވަހު އެކައްޗެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ދެން ކުރެވެން އޮންނާނެ ކަމަކީ އެމްއެންޑީއެފްއާއި ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން އެފަދަ ތަންތަނަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާ، ގެތަކުގެ ތެރޭގައި އެފަދަ ގުދަންތައް ހެދިފައި ހުންނަ ނަމަ، މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުން އެފަދަ ތަންނަށް އެކަހެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މާލެ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސިޓީ ކައުންސިލުން އިތުރު ސްޓާފުންވެސް ޓްރެއިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިފާ ވިދާޅުވީ މިކަހަލަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކަށް މެދުވެރިވާފަދަ ތަންތަން މާލެގައި ހުރިނަމަ އެ ފަދަ ތަންތަނުގެ މައުލޫމާތު ސިޓީ ކައުންސިލަށް ދެއްވުމަށެވެ. އަދި އޭރުން އެތަންތަން ޗެކް ކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް