އަންގާރަ 02 ޖޫން 2020
14 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 10
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ސުޕްރީމް ކޯޓު

ޝުޖޫން އާއި އަޒްމިރަލްދާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗުގައި

  • އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރު ވަނީ ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަން ކުރައްވާފައި
  • ޝުޖޫން ވަނީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަން ކުރައްވާފައި
  • ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގައި މިހާރު ތިއްބެވީ 6 ފަނޑިޔާރުން

ކ. މާލެ | 16 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހޯމަ 11:06 | 6,098

އަޒްމިރަލްދާ (ކ) ޝުޖޫން (ވ) - - ރާއްޖެ އެމްވީ

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ދެ އަންހެން ފަނޑިޔާރުން ކަމަށްވާ ޑރ. އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރާއި އައިޝާ ޝުޖޫން މުހައްމަދު އާދީއްތަ ދުވަހު އެ ކޯޓުގެ ބެންޗުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފަނޑިޔާރުކަން ކުރައްވާނެއެވެ.

ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރަލްދާ އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްލަވާ ޝަރީއަތަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލައެއްގައި އަމިއްލަ ފަރާތެއް ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް އުފުލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. އެ މައްސަލާގައި ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރަލްދާގެ އިތުރުން ބެންޗުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ އަދި ފަނޑިޔާރު އަބްދުލްގަނީ މުހައްމަދެވެ. މައްސަލަ ތާވަލްކޮށްފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށެވެ.

ފަނޑިޔާރު ޝުޖޫން ފުރަތަމަ މައްސަލަ އަކީ މިޙަޟާނާތުގެ މައްސަލައެކެވެ. އެ މައްސަލައަކީ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުށައަޅައި އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި ދެކޮޅަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. އެ މައްސަލާގައި ފަނޑިޔާރު ޝުޖޫންއާއެކު ބެންޗުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފް އާއި ފަނޑިޔާރު އަބްދުލްގަނީ މުހައްމަދެވެ. އެ މައްސަލަ ތާވަލް ކޮށްފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 1:00 އަށެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އައްޔަންކުރެވޭ ފުރަތަމަ ދެ އަންހެން ފަނޑިޔާރުންނަށް އެ ދެ ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ މި މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ޝުޖޫން ވަނީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަން ވެސް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ޑރ އަޒްމިރަލްދާ އަކީ ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ކުރެއްވި ފަރާތެކެވެ.

ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް ތަސްދީގު ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗް 7 އަށް ވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ. އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ޑީޑީ މަގާމުން ވަކި ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން އެ މަގާމު އޮތީ މިހާރު ހުސްކޮށެވެ. އެ މަގާމަށް ޑްރަގް ކޯޓުގެ ގާޒީ މަހާޒު އަލީ ޒާހިރު އައްޔަންކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ލަފަޔަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗުގައި ތިއްބަވަނީ ހަ ފަނޑިޔާރުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.