ހުކުރު 29 މެއި 2020
10 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 06
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:33
ދިވެހިރާއްޖެ- ފަލަސްތީން

ޔޫއެން ގައި ރާއްޖެއިން ވޯޓު ދޭނީ ފަލަސްތީނާ އެއްކޮޅަށް

  • ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި އަޑު އުފުލާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 15 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 19:43 | 6,204

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު - ރާއްޖެއެމްވީ

އދ. ގައި ފަލަސްތީނާ ގުޅޭ ކަންކަމާއި ނެގޭ ވޯޓުތަކުގައި ރާއްޖެއިން ވޯޓު ދޭނީ ފަަލަސްތީނަށް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝާހިދު އެހެން ވިދާޅުވީ، އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި އޮގަނައިޒޭޝަން ފޯ އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ) ގެ އިމަޖެންސީ ކުއްލި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ޖޯޑަން ވެލީ އިޒްރޭލްގެ ތަނަކަށް ހަދަން މަސައްކަތް ކުރަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނުތަކާއި ހިލާފަށް ކަަމަށެވެ. ރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް ތިބޭނީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާއި އެކު ކަމަށާއި، ފަލަސްތީނަކީ މިނިވަން ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް ވަކާލާތު ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލުގެ އިންތިހާބުން ކާމިޔާބު ވެއްޖެނަމަ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ޖޯޑަން ވެލީ އިސްރާއީލުގެ ތަނަކަށް ހަދާނެ ކަމަށް އިސްރާއިލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަން ޔާހޫ ވިދާޅުވެފައިވާތީ އެކަން ކުށްވެރިކޮށް މީގެ ކުރިން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބަޔާނެއް ވެސް ނެރެފައެވެ.

މައްސަލައިގައި ފަސްޖެހުމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި ބަސް ބުނުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އިން ފަސް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ބޭނުންވަނީ އިސްލާމީ އުއްމަތް އެކަތިގަނޑަކަށްވެ މިކަމާއި ނަފްރަތުކޮށް ދެކޮޅުހަދާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުން ކަމަށާއި އެއްއަޑަކުން ވާހަކަ ދެއްކުންކަމަށް އޯއައިސީ ބައްދަލުވުމަށް ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ޝާހިދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.