ބުރާސްފަތި 24 އޮކްޓޯބަރ 2019
07 ހެއި
1441 ސަފަރު 25
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ލުއި ޚަބަރު - ރަނޫ މޮންޑަލް

ސަލްމާން ހާން ހަދިޔާއަކަށް ފްލެޓެއް ދިން ވާހަކަ ރަނޫ ދޮގުކޮށްފި

  • ސަލްމާންގެ ފަރާތުން ރަސްމީކޮށް އެކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާފައެއް ނުވޭ

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 15 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 16:38 25,794

ރަނޫ މޮންޑާލް - ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ

ރެއިލްވޭ ސްޓޭޝަން ގައި ލަވައެއް ކިޔައިގެން އިންޓަނެޓުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދީ ރަނޫ މޮންޑަލް އަށް ސަލްމާން ހާން ފްލެޓެއް ދިން ވާހަކަ އޭނާ ދޮގުކޮށްފިއެވެ. އިންޑިއާ މީޑިއާ ތަކުގައި އަޑު ފެތުރިފައިވާ ގޮތުން ސަލްމާން ވަނީ ރަނޫ އަށް 50 ލައްކަ ރުޕީސްގެ އަގުހުރި ފްލެޓެއް ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިހާތަނަސް ރަސްމީކޮށް ސަލްމާން އެކަހަލަ ވާހަކަ ދައްކާފައެއް ނުވެއެވެ.

އިންޑިއާގެ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަބަރު ގެނެސްދޭ މިޑްޑޭ އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ރަނޫ ބުނީ، އޭނާ އަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ހަދިޔާއެއް ސަލްމާންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި އެކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން ސަލްމާން ވާހަކަ ދައްކާފައި ނުވާއިރު އެއީ ތެދެއް ކަމުގައި ގަބޫލްނުކުރާ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލަތާ މަންގޭޝްކަރުގެ ''އެކް ޕިޔާރުކާ ނަގްމާހޭ'' ލަވަކިޔައިގެން އާއްމުންގެ ހިތް އަތުލައިގަތް ރަނޫ އަށް ހިމޭޝް ރެޝަމިއްޔާ ވަނީ އޭނާގެ ފަހުގެ ފިލްމު "ހެޕީ ހާރޑީ އެންޑް ހީރް" ގެ ލަވައެއް ކިޔުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައެވެ. ރަނޫ ރިކޯޑް ކޮށްފައިވަނީ "ތޭރީ މޭރީ ކަހާނީ" ނަމަކަށް ކިޔާ ލަވައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް