އަންގާރަ 26 މެއި 2020
07 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 03
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:32
ރިލްވާންގެ މައްސަލަ

އާޒިމް ހަސަން އަލީއަށް: މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާއިރު އިންސާފުން ހުކުމް ކުރާނެކަން ގަބޫލު ކުރަންވީ ކީއްވެ؟

  • ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ވަނީ ބަޔާން ދެއްވާފައި
  • ފަނޑިޔާރާއި ބެހޭ މައްސަލަތަކެއް ޖޭއެސްސީއިން ދަނީ ބަލަމުން
  • ދެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީއިން ބަލާކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު

ކ. މާލެ | 15 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 12:09 | 6,414

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް - ރާއްޖެއެމްވީ

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހަސަން އަލީގެ މައްސަލަތައް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީއިން) ބަލަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި އެކޯޓުގެ މައްސަލަތައް އަވަސް އަރުވާލައިގެން ހުކުމް ކުރެއްވުން އެއީ އިންސާފުން ކުރައްވާ ކަމެއްކަމަށް ގަބޫލު ކުރަންވީ ކީއްވެތޯ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް ސުވާލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

އާޒިމްގެ ޓުވިޓާގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ ޖޭއެސްސީން ފަނޑިޔާރު ހަސަން އަލީގެ މައްސަލަތައް ބަލަމުންދާއިރު ފަނޑިޔާރު ހުންނެވީ އަވަސް އަރުވާލައިގެން އެކޯޓުގެ މައްސަލަތަކުގައި ހުކުމް އިއްވުމުގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް އިއްވާ ހުކުމްތައް އިންސާފުވެރިވާނެތޯ ސުވާލު ކުރައްވައި އޭނާގެ ޓްވީޓުގައި ވަނީ ޖޭއެސްސީ އާއި ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު އަދި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހިސާން ހުސައިން ވެސް ޓެގް ކުރައްވާފައެވެ.

ފަނޑިޔާރު ހަސަން އަލީގެ ދެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީއިން ބަލާކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު އެ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައެވެ.

މަރާލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލުވާންގެ މައްސަލައިގައި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި ރިލްވާން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ދިއުމަށްޓަކައި ޕާސްޕޯޓެއް ހަދަން ހަސަން އަލީ ދެ ފުލުހަކު އިރުޝާދު ދީފައިވާ ކަމަށް އެރިޕޯޓުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. އޭނާ ފުލުހަށް ދީފައިވާ ބަޔާނާ ހަވާލާދީ ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތުން ދެ ފުލުހަކު ހަސަން އަލީއާ ބައްދަލުކުރީ ރިލްވާންގެ މައްސަލަ ނިމެން އެބަ ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

ހަސަން އަލީގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް އެ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް މަސްތޫރު ހުސްނީ އާއި އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އީސާފުޅުގެ އިތުރުން ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހިމް ރިފްއަތު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ކޮމެޓީއެއް ވަނީ އެކުލަވާލައިފަ އެވެ.

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ހަސަން އަލީ އައްޔަން ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުއެވެ. އޭނާ ވަނީ މީގެ ކުރިން އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލާގެ މަގާމާއި އާސަންދަ ކުންފުނީގެ މޭނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގެ އިތުރުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ނައިބުކަން ވެސް ކުރައްވާފައެވެ.

މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާއިރު އިންސާފުން ހުކުމް ކުރާނެކަން ގަބޫލު ކުރަންވީ ކީއްވެތޯ އަލީ އާޒިމް ސުވާލު އުފެއްދެވިއިރު މީގެ ކުރިން އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހަސަން އަލީ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގައި ހުންނެވުމަކީ އަމިއްލައަށް ލަދުވެތިވާން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.