އަންގާރަ 10 ޑިސެންބަރު 2019
01 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:57
އިޝާ 19:14
ލުއި ޚަބަރު - ކަރޯކޭ އިވްނިންގ

އަނެއްކާވެސް ކާމިޔާބު ކަރޯކޭ އިވްނިންގއެއް

  • ޝޯގައި ހިންދީ އަދި ދިވެހި ލަވަ ކިޔާފަ ވޭ
  • މިފަހަރުގެ ޝޯ ބޮޑަށް އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ ޒުވާނުނަށް
  • ޝޯ އަކީ ދެގައުމުގެ ސަގާފަތް ދިރުވުމުގެ ގޮތުން ރާވާ ހިންގާ ޝޯތަކެއް

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 14 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 18:00 1,497

އައިސީސީ އާއި ފްރެންޑޝިޕް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަމާޒަކީ މިކަހަލަ ޝޯއެއް މަހަކު އެއްފަހަރު ބޭއްވުން - އާކައިވް

އިންޑިއަން ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރ (އައިސީސީ) އިން އަނެއްކާވެސް ކާމިޔާބު ކަރޯކޭ އިވްނިންގ އެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ހުކުުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޝޯޯގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ދިވެހި އަދި ހިންދީ ގިނަ ލަވަތަކެއް މި ޝޯގެ ބައިވެރިން ވަނީ ކިޔާފައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އާއި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ކަރޯކޭ ޝޯ ހިންގުމުގައި އިސްރޯލެއް އަދާކުރި މަރިޔަމް ސުހާނާ ބުނީ މިފަހަރުގެ ޝޯ ބޮޑަށް އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ ޒުވާނުނަށް ކަމުގައެވެ. އަދި އައިސީސީ އާއި ފްރެންޑްޝިޕް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަމާޒަކީ މިކަހަލަ ޝޯއެއް މަހަކު އެއްފަހަރު ބޭއްވުން ކަމުގައި ސުހާނާ ބުންޏެވެ.

މި ޝޯ އަކީ ދެގައުމުގެ ސަގާފަތް ދިރުވުމުގެ ގޮތުން ރާވާ ހިންގާ ޝޯތަކެއް ކަމަށާއި ޝޯގައި އިންޑިއާ އަދި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށް ސުހާނާ ބުންޏެވެ. ޝޯތައް ބާއްވާނީ ކޮންމެ މަހެއްގެ މެދު ތެރޭގައި ނުވަތަ ފަހު ކޮޅުގައި ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ރެއެއްގައި ކަމުގައި ސުހާނާ ބުންޏެވެ.

ޝޯގެ ސަބަބުން ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ކުރީގެ ލަވަކިޔުންތެރިންނަށް ހަދާންތައް އާކޮށް އުފާކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ސުހާނާ ފާހަގަކުރިއެވެ.

ޝޯގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ފޯމް ހުށައަޅާ ޝޯއަށް ޕްރެކްޓިސްކޮށް ތައްޔާރުވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެކަމަށް ސުހާނާ ބުންޏެވެ.

ކަރޯކޭގެ ފުރަތަމަ ޝޯ ބާއްވައިފައިވަނީ ޖުލައި 26 އާއި ދިމާކޮށެވެ. މި ޝޯގައި ކުރީގެ މަޝްހޫރު ގިނަ ލަވަކިޔުންތެރިން ވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް