އަންގާރަ 15 އޮކްޓޯބަރ 2019
12 ހިތަ
1441 ސަފަރު 16
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:10
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:06
ރާއްޖެ - މަގޭ ރިޕޯޓް

ރިލްވާނަށް އިންސާފު ލިބިދާނެތަ؟

  • ރިޕޯޓުން ހާމަވާގޮތުގައި އޭނާ މަރާލުމާއި ގެއްލުވާލުމުގައި އިހުމާލުތަކެއް ވަނީ ވެފައި

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 11 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ބުދަ 16:39 1,746

ރިލްވާން - ރާއްޖެ އެމްވީ

ގެއްލިފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން އަބްދުﷲގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ކުރުމަށްފަހު ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންނާއި މަރާލާފައިވާ މީހުންނަށް ވީގޮތް ބެލުމަށް އުފެއްދި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ރިލްވާން ކަރުބުރިކޮށްލާ މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ތަހުގީގުން މިހާތަނަށް ހާމަވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ރިލްވާން މަރާލުމުގައި ދީނީ ހަރުކަށި މީހުން ހިމެނޭ ކަމަށާއި އެކަމުގައި ފުލުހުންގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ހާމަ ކުރީ މިމަހުގެ 1 ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

ރިލްވާން ގެއްލިފައިވާތާ 5 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާއިރު އެކަމުގެ ތަހުގީގު ކޮށް މަރު ކޮމިޝަނުން ހާމަ ކުރުމާއެކު ދެކެވެމުން އައީ ރިލްވާނަށް އިންސާފު ލިބިދާނެތޯއެވެ؟ އެކަމުގައި އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނެރެވިދާނެތޯއެވެ. ފަސް އަހަރަށް ފަހު ރިލްވާނަށް އެކަށީގެންވާ އިންސާފު ލިބިދާނެތޯއެވެ؟

މިސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައީ އިންސާފު ގާއިމް ކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ވައުދާއެކުއެވެ. އެވައުދާއެކު އުފެއްދި މަރުކޮމިޝަނުން ކުރިން ހާމަ ނުކޮށް ހުރި ހާމަ ކުރުންތައް ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގައި ހާމަ ކޮށްފިއެވެ. ރިލްވާން ގަދަކަމުން ފޮރުވި މީހުންނާއި އެކަމުގައި ބައިވެރިވިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތްތައް ހާމަ ކޮށްފިއެވެ. މަރު ކޮމިޝަނުގެ ތަހުގީގު ކުރި ރިޕޯޓުން ހާމަވާގޮތުގައި އޭނާ މަރާލުމާއި ގެއްލުވާލުމުގައި އިހުމާލުތަކެއް ވަނީ ވެފައެވެ.

ރިލްވާން މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ކޯޓުން ދޫކޮށްލުމުގައި މުއައްސަސާތަކުގެ އިހުމާލު އޮތް ކަމެވެ. އޭގެއިން ބައެއް ފަރާތްތައް އޭގެ ފަހުން ވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮސް ސީރިއާއަށް ހަނގުރާމައަށް ގޮސްފައެވެ. މަރު ކޮމިޝަނުން ވަނީ ރިލްވާން މަރާލުމުގެ ކުރިން ގޭންގުތަކުގެ ބަޔަކު ބޭނުންކޮށްގެން ދެ މީހަކު ކަނޑު ފައްތަން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބުނު ކަމުގައި ވިއަސް އެކަމުގައި އަޅާނުލިކަން ފާހަގަވާކަމެވެ. ރިލްވާން ސީރިއާއަށް ހަނގުރާމައަށް ދިޔަކަން ދެއްކުމަށް އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމަށް އިންޓެލިޖެންސް ދެ ފުލުހުންގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ކަމުގެ ތުހުމަތެވެ.

ރިލްވާން މައްސަލައިގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މަރުހަލާ ފެށުމުގެ ކުރިން ތައްޔާރު ކުރި ރިޕޯޓް އަދި އެއްކޮށް ފުރިހަމައެއް ނުވެއެވެ. ތަހުގީގު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އިތުރު ހެކިތައް ހޯދުމަށް މަރުކޮމިޝަނުގެ އެދުމުގެ މަތިން ކޯޓު އަމުރާއެކު ފުލުހުން ދަނީ އެ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ފަރާތްތައް ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ފާސްކުރަމުންނެވެ. އެރިޕޯޓް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރި ނަމަވެސް އެކަމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ފަރާތްތައް ކަމަށް ބުނާ ބައެއް މީހުން މިހާރު ދުނިޔޭގައި ނެތްކަން ރިޕޯޓުން ހާމަވެއެވެ. ރިޕޯޓް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކާ މެދު ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވި ނަމަވެސް ރިލްވާނަށް އެކަށީގެންވާ އިންސާފު ލިބިދާނެބާވައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް