ހުކުރު 20 ސެޕްޓެންބަރ 2019
14 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 21
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ކަސްޓަމްސް

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ބްރެޒިލްގް އަންހެނެއް ރާއްޖެއިން ހައްޔަރުކޮށްފި

  • އަތުލައިގަތީ 70 ކޮކެއިން ކެޕްސިއުލް
  • މަސްތުވާތަކެތީގެ ބަރުދަނުގައި 1089 ގްރާމް ހުރި
  • އެ ތަކެތީގެ މަގުމަތީގެ އަގު ތިން މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު

ދާނިޝް ނިޡާމް
Dhaanish_Nizam

ކ. މާލެ 10 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 09:25 5,269

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓް - ރާއްޖެއެމްވީ

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ބްރެޒިލްގް އަންހެނެއް ރާއްޖެއިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

މޯލްޑިވިސް ކަސްޓަމސް ސަރވިސްއިން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ބްރެޒިލްއިން ރާއްޖެ އައި މި މިހާގެ އަމަލު ހުރިގޮތުން ޝައްކު ކުރެވި ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހަށިގަނޑުގައި ފޮރުވައިގެން މަސްތުވާތަކެތި ރައްކާކޮށްފައިހުރި 70 ކެޕްސިއުލް ފެނިފައިވާކަމަށެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެފައިވަނީ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި އެތަކެތި ޓެސްޓް ކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ކޮކެއިންއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަމަށާއި ބަރުދަނުގައި 1089 (އެއްހާސް އައްޑިހަ ނުވަ) ގްރާމް ހުރިކަމަށެވެ. އަދި އަތުލައިގަނެވުނު ތަކެތީގެ މަގުމަތީ އަގު 3،811،500.00 (ތިން މިލިއަން އަށްލައްކަ އެގާރަހާސް ފައްސަތޭކައަށް) އަރާ ކަމަށް ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އުމުރުން 32 އަހަރުގެ އަންހެން މީހާއާއި އަތުލައިގަނެވުނު މަސްތުވާތަކެތި މޯލްޑިވިސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ކަސްޓަމްސްވަނީ ޖުމްލަ 24.78 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް