ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ރާއްޖެ - ރައީސް ނަޝީދު

ރައީސް ނަޝީދަކީ ހަދަހަދައިގެން ވާހަކަ ދައްކަވާ ބޭފުޅެއް ނޫން: ހަސަން ލަތީފް

  • މައުލޫމާތު ދެއްވީމަ ނޫނީ ރައީސް ނަޝީދު އެހެން ވާހަކަފުޅު ނުދައްކަވާނެ

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 9 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހޯމަ 22:21 10,921

ހަސަން ލަތީފް އާއި ރައީސް ނަޝީދު - ޓްވިޓަރ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަކީ އެއްވެސް އިރެއްގައި އޮޅުވާލައްވައިގެން ވާހަކަ ދައްކަވާނެ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން ހަސަން ލަތީފް ވަނީ ޓްވީޓެއް ކުރައްވާފައެވެ. އެ ޓްވީޓްގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، ރަސްމީކޮށް އަންގާފައި ނެތަސް، ސިފައިންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ރައީސް ނަޝީދަށް މައުލޫމާތު ދެއްވީމަ ނޫނީ އެފަދަ ވާހަކައެއް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވާނެ ކަމަށް ކުޑަކޮށް ވެސް ގަބޫލް ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން އެމަނިކުފާނަށް ފާރަލާކަމުގެ މައުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފައިވާ ކަމަށް އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެކަމަކު އެމްއެންޑީއެފްގެ އިތުރުން ފުލުހުން ވެސް ވަނީ އެވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދެއްކުމުގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ހައްދު ފަހަނައަޅާ ގޮސް ސަރުކާރަށް ގެއްލުން ދިނުމަށް ތައްޔާރުވުމަށް އެމްޑީޕީން ފުރުސަތުދީގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެފަދަ އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނުދޭނެ ކަމަށާއި، އެކަމާއި ގުޅިގެން ދައްކަން ހުރި ވާހަކައެއް ދައްކާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް