ހޯމަ 27 ޖެނުއަރީ 2020
9 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - ކަރަންޓް

އައްޑޫ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވިއްޖެ، އަންނަ މަހު ދާއިމީ ހައްލެއް ގެނެވޭނެ: ފެނަކަ

  • ދާއިމީ ހައްލެއް ލިބޭނީ އޮކްޓޯބަރު މަހު
  • ކަރަންޓް ކެނޑެން މެދުވެރިވި ސަބަބު އަދި ދެނެގަނެވިފައިނުވޭ

ދާނިޝް ނިޡާމް
Dhaanish_Nizam

ކ. މާލެ 9 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހޯމަ 10:43 2,948

އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ މަގެއްމަތި - ރާއްޖެއެމްވީ

އައްޑޫސިޓީގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވި، މުޅި ސިޓީއަށް ކަރަންޓުދެވިފައިވާކަމަށާއި، މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތުން އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ދާއިމީ ހައްލެއް ގެނެވޭނެކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ހަވީރުން ފެށިގެން ގިނަ އިރުތަކެއްވަންދެން އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ ހުރިހާ ރަށަކުން ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވެއެވެ. އަދި ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތުން ފެށިގެން ކަރަންޓުދޭން ފަށައިފައިވެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ސައީދު ވިދާޅުވީ ކަރަންޓު ކެނޑެން މެދުވެރިވި ސަބަބު އަދިވެސް ދަނެގަނެވިފައިނުވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފާހަގަވާ މައްސަލަތައް ވަގުތުން ވަގުތަށް ހައްލުކުރަމުންގެންދާކަމަށާއި، މާލެއިން އިތުރު އިންޖީނަރުން ފޮނުވައިގެން މިހާރުންވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ. އަދި އައްޑޫ ސިޓީގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު އޮތީ ވަރަށް ނާޒިކު ފައްތަރެއްގައިކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ސައީދު ވިދާޅުވިގޮތުގައި އައޤޑުގެ ގުޅިފައިވާ ހުރިހާ ރަށަކަށް ކަރަންޓުދެވިފައިވީނަމަވެސް މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާއިރު ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ބައެއް ވަގުތުތަކުގައި ކަރަންޓު ކެނޑުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއް ކަމަށެވެ.

ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ދައިމީ ހައްލެއް ގެނައުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭކަން ފާހަގަކޮށް ސައީދު ވިދާޅުވީ ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށްގޮސް، އައްނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ދާއިމީ ހައްލެއް ލިބޭނެކަމަށް ގަބުލުކުރެވޭކަމަށެވެ. އަދި އޭރަށް ކެޕޭސިޓީވެސް އިތުރުކުރެވޭނެކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް