ހޯމަ 24 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 11
1441 ރަޖަބު 01
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ރައީސް ނަޝީދު

ފުލުހުން އަޅުގަނޑަށް ފަރާލާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވަނީ ބުނެފައި: ރައީސް ނަޝީދު

  • އެމަނިކުފާނު ދަނީ ރިލްވާނު މައްސަލާގައި ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފުލުހުންނާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން
  • ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ތަކުރާރު ކުރެއްވި
  • ފުލުހުން އިސްލާހު ކުރަން ޖެހޭ

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 9 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހޯމަ 01:53 63,439

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

މީގެ ތިން ދުވަސް ކުރިން ފުލުހުން އެމަނިކުފާނަށް ފާރަލާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވައިލި ރިޕޯޓުން ސިފަވެގެން ދިޔައީ ޒަމާނުއްސުރެ ކަންބޮޑުވަމުން އައި ކަންތައްތައް ކަމަށެވެ.

އެ ރިޕޯޓުން އެނގިގެން ދަނީ ހަރުކަށި ވިސްނުމުގެ ބަޔަކާއި މިނިވަން ވިސްނުމުގެ ބަޔަކާއި ދެމެދު އަރާރުންތަކެއް ހިނގައި މީހުން މެރުންކަމަށް އެމަނިކުފާނު ސިފަކުރެއްވިއެވެ. އެކަން ކުރުމުގައި ފުލުހުންގެ އިތުރުން ސިފައިން ބައިވެރިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އެކަމަށް ހައްލެއް ނުހޯދޭނަމަ ޖިނާއި އަދުލުގެ ނިޒާމު އިސްލާހު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނޯއްނާނެ ކަމަށެވެ. ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދެއްކުމުގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ހައްދު ފަހަނައަޅާ ގޮސް ސަރުކާރަށް ގެއްލުން ދިނުމަށް ތައްޔާރުވުމަށް އެމްޑީޕީން ފުރުސަތުދީގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އެފަދަ އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނުދޭނެ ކަމަށާއި، އެކަމާއި ގުޅިގެން ދައްކަން ހުރި ވާހަކައެއް ދައްކާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑަަށް އޭގެ ސަބަބުން ކިތަންމެ ނުރައްކަލެއް ދިމާވޭ. އަޅުގަނޑަށް އެކަންވެސް އެނގޭ. އަދި އަޅުގަނޑު ގާތުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ބުނި މީގެ ތިން ދުވަސް ރޭ ކުރީގައި އަޅުގަނޑަށް ފުލުހުން ފާރަލައޭ. އެކަންވެސް ފުލުހުންވެސް ކޮށްފާނެ. ނުވަތަ ފުލުސް އޮފީހުންވެސް ކޮށްފާނެ.

~ މުހައްމަދު ނަޝީދު ~ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ~

އެހެން ނަމަވެސް އެވާހަކަތައް ދެއްކުން ހުއްޓާނުލާނެ ކަމަށާއި، އެކަމާއި މެދު ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ވިސްނާ އެކުގައި އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތްތަކަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ސަރުކާރާ އިދިކޮޅަށް ކުރާކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ގޮތަކީ ސަރުކާރުވެސް ބޭނުންވާ ގޮތް ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އަމާޒަކީ ފުލުސް އޮފީސް ހަރުދަނާ ކުރުން ކަމަށާއި، ފުލުސް އޮފީހަކީ އަދުލު އިންސާފު ގާއިމްކުރުމުގެ މައިގަނޑު ތަރަހައަށްވާއިރު އެ މުއައްސަސާގެ ކަންކަން އިސްލާހު ކުރުމަކީ މި ސަރުކާރު އުފެދިގެން އައިއިރުވެސް އަދި މިހާރުވެސް އެމްޑިޕީން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ އިދާރާ އާއި ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހުވާން ޖެހޭ ކަމަށް ނަޝީދު ތަކުރާރު ކުރެއްވިއެވެ. އެހެން އެކަންތައް ނުވާނަމަ ބޭނުންވާ ބަދަލު ނުގެނެވޭނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް