އަންގާރަ 28 ޖެނުއަރީ 2020
10 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް ހާއްސަ ޗުއްޓީ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގައިފި

  • ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މި ވަގުތު ޖުމުލަ 149 ކުދިން
  • ޕްރޮގްރާމް ހިންގީ ކުދިންގެ ހުނަރު ތަރައްގީ ކުރުމަށް

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 8 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 18:30 4,354

ސްކޫލް ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް ޖެންޑަރ އިން ހިންގި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން - އާކައިވް

ސްކޫލް ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މަރުކަޒުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހާއްސަ ހޮލިޑޭ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއިން ހިންގައިފިއެވެ.

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ބުނީ، އެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގިފައި ވަނީ ކުދިންގެ އުމުރުފުރާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ އެކި ދާއިރާތަކުން ކުދިންގެ ހުނަރުތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

ފިޔަވަތީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ކިޑްސް ބޭކިންގ ޕްރޮގްރާމަކާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ގުޅިގެން ހިންގުނު “ޕޮލިސް ކޭމްޕު” ހިމެނެއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ބާބެކިއުއަކާއި، ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމާއެކު ހިންގުނު މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތަކާއި، ދަ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއެކު ކ.ހުރާގައި އިންތިޒާމުކުރެވުނު ފިކްނިކާއި، ތާޖް އެކްޒޮކްޓިކާ ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާއާ ގުޅިގެން އިންތިޒާމު ކުރެވުނު ރިސޯޓް ޓުއަރ ހިމެނޭ ކަމަށް ޖެންޑަރ އިން ބުންޏެވެ.

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މި ވަގުތު ޖުމުލަ 149 ކުދިން ދިރިއުޅެމުންދާ އިރު، މި ކުދިންގެ ތެރެއިން 12 އަހަރުން ދަށުގެ 106 ކުދިން ދިރިއުޅެމުންދަނީ ފިޔަވަތީގައެވެ. އަދި 12 އަހަރުން މަތީގެ 43 ކުދިން ދިރިއުޅެމުންދަނީ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް