އަންގާރަ 17 ސެޕްޓެންބަރ 2019
11 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 18
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:05
މަޣްރިބް 18:07
އިޝާ 19:18
ރާއްޖެ - ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް

ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން ނައިބު ރައީސް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

  • ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ރައީސް އޮފީހުގައި
  • ބައްދަލުވުމުގައި އެމްއެންޑީއެފް، ކޯސްޓްގާޑް އަދި ޓްރާންސްޕޯރޓް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތްތައް ބައިވެރިވި
  • މަޝްވަރާ ކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އެޅޭނެ އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް ހިމެނޭ

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 8 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 16:46 1,543

މި ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިން ވަނީ ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފަ - ރައީސް އޮފީސް

ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ، ކޯސްޓް ގާޑް އަދި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯރސްގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދެއްކެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތަކަކީ ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް އިތުރަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާ ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާއިރު ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް އެކަން އެނގޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން ފަދަ ކަންކަމެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އެ ބޭފުޅުން ވަނީ ކަނޑުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭގޮތުން މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި، ކުދި އުޅަނދު ފަހަރު ބޭނުންކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ކުރިން ހެދިފައިވާ ގާނޫނުތަކާ ގަވައިދުތައް ރަނގަޅަށް ތަންފީޒުކުރެވޭތޯ ބަލައި، މިފަދަ ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ކައުންސިލްތަށް ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވާ ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިން ވަނީ ނެޝަނަލް ސަރޗް އެންޑް ރެސްކިއު ކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮށް މިކަންކަމަށް ހައްލު ހޯދުން މުހިންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް