ހުކުރު 03 ޖުލައި 2020
03 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 12
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
މަރްޖާވާ

ސިދާތްގެ ''މަރްޖާވާން'' ރިލިޒްކުރާ ތާރީހު އަވަސްކޮށްފި

  • ކުރިން ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮކްޓޫބަރު މަހު

ކ. މާލެ | 7 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 18:40 | 2,065

މަރްުޖާވާގެ ޕޯސްޓަރު - އިންސްޓަގްރާމް

ސިއްދާތް މަލްހޯތްރާ އާއި ރިތޭޝް ދޭޝްމުކްގެ ''މަރްޖާވާން'' ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު އަވަސް ކޮށްފިއެވެ.

ކުރިން ޝެޑިއުލް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 22 ގައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިހާރު ފިލްމު ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހު ކަމަށް ސިދާތް ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. ސިދާތްއާ އެކު '' އެކްވިލަން'' ފިލްމުގައި ފެނިގެން ދިޔަ ރިތޭޝް ވަނީ ފިލްމުގެ އައު ޕޯސްޓަރު ސޯޝަލް މިޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

މިއީ ފިލްމުގެ ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު އަވަސްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެއް ނޫނެވެ. އޮކްޓޫބަރު މަހު ވެސް އެ ފިލްމު ރިލީޒް ކުރަން ނިންމިއެވެ. އޭރު ފިލްމު ރިލީޒް ކުރަން ލަސްކުރަން ޖެހުނީ ރިތިކް ރޯޝަން އާއި ޓައިގާ ޝްރޯފްގެ ''ވާ'' ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާ ދުވަހާ ދިމާވުމުންނެވެ.

މަރްޖާވާން ފިލްމަކީ އެކްޝަން ޑްރާމް ފިލްމެކެވެ. ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުއެވެ. ފިލްމު ޑައިރެކްޓްކުރަނީ ސިދާތްގެ '' އޭކްވިލަން'' ވެސް ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މިލަޕް ޒަވޭރީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.