ހޯމަ 21 ސެޕްޓެންބަރ 2020
01 އަތަ
1442 ސަފަރު 03
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
ބައްސާމް - ދަގަނޑޭ

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އާއި ދަގަނޑޭ ބައްދަލުކޮށްފި

  • ދަގަނޑޭއަށް ގައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ދިނުމަށް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ގޮވާލަމުން

ކ. މާލެ | 25 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 07:54 | 9,047

ބައްސާމް (ކ) އަދި ދަގަނޑޭ (ވ) - ޓްވިޓަރ

ފުޓުބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލު އާއި ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.

ދަގަނޑޭ އާއި ބައްސާމް ބައްދަލުކޮށްފައި މިވަނީ ދަގަނޑޭއަށް ގައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ނުލިބުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުން އެފްއޭއެމްއަށް އަދި ގައުމީ ކޯޗު ޕީޓަރ ސެގާޓްއަށް އަމާޒުވަމުން އައި ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ބައްދަލުވުމަށްފަހު ދަގަނޑޭ މީސް މީޑިއާގައި ބުނީ، ބައްސާމްއާ އެކު ކުރެވުނު ބައްދަލުވުމަށްފަހު ފުޓުބޯޅައިގެ މުސްތަގުބަލު އޮތީ އުޖާލާކޮށްކަމާމެދު އުންމީދު އާވެއްޖެ ކަމަށެވެ. އަދި ބައްސާމްއާއެކު ރަނގަޅު ބައްދަލުވުމެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ކަމަށެވެ.

ގައުމީ ޓީމުން ލިބޭ ކޮންމެ ފުރުސަތެއްގެ ބޭނުން ހިފާނެ ކަމަށް ދާދި ފަހުން ދަގަނޑޭ ވަނީ ބުނެފައެވެ. އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމުގެ އިތުރުން އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދާފައެވެ.

ނަމަވެސް އޭނާއަށް ގައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ދީފައިނުވާއިރު، ގައުމީ ކޯޗު ޕީޓަރ ސެގާޓް ބުނީ، އަމާޒަކީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުން ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ދަގަނޑޭއަށް މަލާމާތް ރައްދުވާ ފަދަ އިބާރާތުން ވާހަކަވެސް ދައްކާފައެވެ.

ބައްދަލުވުމަށްފަހު ބައްސާމް މީސް މީޑިއާގައި ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދަގަނޑޭއާއެކު ރަނގަޅު ވާހަކަތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ގައުމީ ޓީމުތަކާއި، ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ތަކާ ބެހޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބައްސާމް ވަނީ ދާދި ފަހުން ދިވެހި ފުޓުބޯޅައިގެ މުސްތަގުބަލާ ގުޅޭގޮތުން ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހްލޫފްއާވެސް ބައްދަލުކުރައްވާ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.