ހޮނިހިރު 25 ޖެނުއަރީ 2020
7 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 30
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - ހެލްތް މިނިސްޓްރީ

ޗައިނާގައި ކުރިއަށްދާ ސިއްހަތާއި ބެހޭ ސެމިނަރ އެއްގައި ހެލްތް މިނިސްޓްރީއާއި ސިއްހީ އިދާރާތަކުގެ ބައެއް އޮފިޝަލުން ބައިވެރިވެއްޖެ

  • ސެމިނަރގައި ބައިވެރިވުމަށް ރާއްޖެއިން ޗައިނާއަށް ގޮސްފައިވަނީ 19 ފަރާތަކުން
  • ސިއްހީ ދާއިރާގެ ޕޮލިސީތަކަށާއި ގަވައިދުތަކުގެ އިތުރުން ޓެކްނިކަލް ހިދުމަތްތައް ބަލައިލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ
  • ޗައިނާގެ ސަގަފަތާއި އިގްތިސާދާއި ބެހޭ ބައެއް މައުލޫމާތުތައް ލިބޭނެ ފަދަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ

ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
AbdullaSharoona

ކ. މާލެ 24 އޯގަސްޓު 2019 | ހޮނިހިރު 17:40 3,159

ސެމިނާގައި ބައިވެރިވާ އޮފިޝަލުން - ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

ޗައިނާގައި ކުރިއަށްދާ ސިއްހަތާއި ބެހޭ ސެމިނަރ އެއްގައި ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ސިއްހީ އިދާރާތަކުގެ އޮފިޝަލުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

މި ސެމިނަރގައި ބައިވެރިވުމަށް ރާއްޖެއިން ޗައިނާއަށް ގޮސްފައިވަނީ 19 ފަރާތަކުންނެވެ. އެއީ އަތޮޅުތެރޭގެ ސިއްހީ އިދާރާތަކުގެ ފަރާތުން ފަސް ސިޔާސީ ފަރާތާއި ފަސް ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ އިތުރުން ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ފަސް ސިވިލް ސާވަންޓުން ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

ސެމިނަރގެ ތެރެއިން ޗައިނާގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ޕޮލިސީތަކަށާއި ގަވައިދުތަކުގެ އިތުރުން ޓެކްނިކަލް ހިދުމަތްތައް ބަލައިލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮފެޝަނަލް ހުނަރުތަކާއި އެ ދާއިރާގެ ކަންކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމަށް މި ސެމިނާގައި އަލިއަޅުވަލާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މި ސެމިނަރގެ ތެރެއިން، ސްޓަޑީ ޓުއަރސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ބައެއް މައުލޫތަކާއިމެދު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާނެއެވެ. އެގޮތުން، އައިސީޕީޑީ، ޕީއޯއޭ އަދި އެމްޑީޖީސް އަށް ބަލާ، ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުންތަކާއި ސިއްހީ ދާއިރާގައި ޗައިނާގެ ތަޖުރިބާތަކާއި ހިދުމަތްތަކާއިމެދު މަޝްވަރާ ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

ސްޓަޑީ ޓުއަރގައި އޮފިޝަލުންނަށް ޒެޖިއާންގް ޕްރޮވިންސްގެ ހަންގްޒޫ އަދި ޖިއާންގްސޫ ޕްރޮވިންސްގެ ޓައިކަންގްގެ ސިއްހީ އޭޖެންސީތައް ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ. އަދި މި ސެމިނަރގެ ދަށުން ޗައިނާގެ ސަގަފަތާއި އިގްތިސާދާއި ބެހޭ ބައެއް މައުލޫމާތުތައް ލިބޭނެ ފަދަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް