ހޮނިހިރު 25 ޖެނުއަރީ 2020
7 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 30
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑ

އެމެރިކާގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ހާއްސަ މަހާސިންތާއެއް ފަށައިފި

  • ލަންކާގެ ފަނޑިޔާރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ
  • ކުރިޔަށް ދަނީ ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް
  • ސެމިނަރ އަކީ މަދަނީ މައްސަލަތަކައި ގުޅޭ ސެމިނަރ އެއް

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 24 އޯގަސްޓު 2019 | ހޮނިހިރު 13:17 3,887

ޖުޑިޝަލް އެކްސްޗޭންޖް އޮން އޮލްޓަނޭޓިވް ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން ސެމިނަރގެ ތެރެއިން - ޓްވިޓަރ

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމެންޓުގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގެ 15 ފަނޑިޔާރުން ބައިވެރިވާ ގޮތަށް މަދަނި މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ ސަރަހައްދީ ސެމިނަރ އެއް ފަށައިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ހޮޓެލް ޖެންގައި ފެށި ސެމިނަރ އަކީ ޖުޑިޝަލް އެކްސްޗޭންޖް އޮން އޮލްޓަނޭޓިވް ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން ނަމުގައި ކުރިޔަށްދާ ތިން ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެކެވެ.

އެ ސެމިނަރ އަކީ މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް އަރބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރު ( އެމްއައިއޭސީ) އާއި ސިލޯން ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް ބައިވެރިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށްގެންދާ ބައްދަލުވުމެކެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި 21 ފަނޑިޔާރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރަކާއި ހައިކޯޓުގެ ހަ ފަނޑިޔާރަކާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ހަތް ފަނޑިޔާރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ސްރީލަންކާއިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ ހަ ފަނޑިޔާރުންނެވެ. އެބޭފުޅުންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވާ މާހިރުންގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގެ ދެ ފަނޑިޔާރަކާއި ހޮންގކޮންގެ ފަނޑިޔާރަކެވެ.

އަރބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރަކީ ރާއްޖޭގެ އަރބިޓްރޭޝަން ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން އުފައްދާފައިވާ ސެންޓަރެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް