ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ސުޕްރީމް ކޯޓު

ރައީސް ހުށަހެޅުއްވި ދެ ނަން ބަލައިގަނެ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ޖޭއެސްސީން ހުޅުވާލައިފި

  • ރައީސް ހުށަހެެޅުއްވީ އަޒްމިރަލްދާގެ އިތުރުން އައިޝާ ޝުޖޫންގެ ނަން
  • ދެބޭފުޅުންގެ ނަން ރައީސް ހުށަހެޅުއްވީ ބުރަސްފަތި ދުވަހު
  • ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ 2 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް

ކ. މާލެ | 23 އޯގަސްޓް 2019 | ހުކުރު 17:46 | 8,123

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެއްވި އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރު (ކ)، ފަނޑިޔާރު އާއިޝާ ޝުޖޫން (ވ) - ރާއްޖެ އެމްވީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ހުށަހެޅުއްވި 2 ނަންފުޅު ބަލައިގެނެ، ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

ޑރ. އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރު އަދި އަލްއުސްތާޛާ އައިޝާ ޝުޖޫން މުހައްމަދު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އައްޔަންކުރުމާއިމެދު ޖޭއެސްސީގެ ލަފަޔަކަށް އެދި ރައީސް ސޯލިހް ހުށަހެޅުއްވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެވެ.

އެ ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމާފައިވަނީ ދެ ނަން ބަލައިގަނެ، ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމަށެވެ. ޖޭއެސްސީއިން ބުނީ އެމަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 4 އިން 6 އަށް އަދި އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނުދުނު 8 އިން މެންދުރު ފަހު 2 އަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެއިތުރުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދެ ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރުމަށް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށްވެސް ޖޭއެސްސީން ބުންޏެވެ. އަދި ނަންތައް ކަނޑައަޅައި އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ރައީސަށް ނަންތައް ފޮނުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު ހަތަކަށް ބަދަލުކޮށް ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ތަސްދީގު ކުރައްވާފައިވަނީ ޖުލައި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޤާނޫނު އަސާސީގެ 148 ވަަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ބުނެފައިވާ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެންމެހާ ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރާނީ ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށެވެ. މިގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރާ މީހުން ކަނޑައަޅާނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު، ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުން އެ ނަންތަކެއް ފާސްވުމުން ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް ފޮނުވާ ބޭފުޅުންނަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދިނުމުން އެބޭފުޅުން ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަންކުރަން ޖެހެ އެވެ.

2010 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 73،125 ރުފިޔާ ލިބިލައްވައެވެ. އަދި ކާރުކޮޅު، މެޑިކަލް އިންޝިއުރެންސްގެ ގޮތުގައި 12،500 ރުފިޔާ މުސާރައިގެ އިތުރުން ލިބިލައްވައެވެ. މީގެ އިތުރުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 70،000 ރުފިޔާ އަދި ކާރުކޮޅު، މެޑިކަލް އިންޝިއުރެންސްގެ ގޮތުގައި 12،500 ރުފިޔާ މުސާރައިގެ އިތުރުން ލިބިލައްވައެވެ. މި އިނާޔަތްތަކާއި އެކު އިތުރު އެހެން އިނާޔަތްތަކާއި އެކު ހަތް ފަނޑިޔާރުންނަށް ބަދަލު ކުރުމުން އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ހަތް ފަނޑިޔާރުންނަށް 7.9 މިލިއަން ރުފިޔާ އަރައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިހާރު ތިއްބަވަނީ ފަސް ފަނޑިޔާރުންނެވެ. އެއީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ އާއި، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް އާއި، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ އާއި، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.