ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ލުއި ޚަބަރު - މީކާ ސިންގް

ޕާކިސްތާނުގައި ޝޯ ހުށައެޅުނީތީ މީކާ މާފަށް އެދެފި

  • ދެވުނީ އެންމެ ރަނގަޅު ދަނޑިވަޅުގައި ނޫން ކަމަށް ބުނި
  • ތަކުރާރު ނުވާނެ ކަމަށް މީކާ ބުނި
  • ކަޝްމީރު މައްސަލައިގައި ދެ ގައުމު ގުޅުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވެފައި

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 23 އޯގަސްޓު 2019 | ހުކުރު 12:38 1,997

މިކާ ސިންގް ޝޯއެއްގައި ޕާފޯމް ކުރަނީ - ޓްވިޓަރ

އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްރަހު ގޯސްވެފައިވަނިކޮށް ކަރާޗީގައި ޝޯއެއް ހުށައެޅުނު ކަމަށްޓަކައި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މީކަ ސިންގް މާފަށް އެދުމުން ޕާފޯމް ކުރުމުގެ ހުއްދަ އަލުން ދީފިއެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޕަރްވޭޒް މުޝައްރަފުގެ ގާތް ރައްޓެއްސެއްގެ ހަފްލާއެއްގައި މީކާ ޕާފޯމް ކުރާ ވީޑިއޯއެއް ލީކުވުމުން އޯލް އިންޑިއާ ސައިން ވޯކާސް އެސޯސިއޭޝަން (އޭއައިސީޑަބްލިއުއޭ) ވަނީ މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މީކާ އިންޑިއާގައި ޕާފޯމް ކުރުން މަނާކޮށްފައެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހު މީޑިއާ ވާހަކަ ދައްކަމުން މީކާ ބުނީ، ޕާކިސްތާނަށް ދިޔައީ އެންމެ ރަނގަޅު ދަނޑިވަޅެއްގައި ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ޝޯ އަކީ ވަރަށް ކުރިންވެސް ދައުވަތު ލިބިފައިވާ ޝޯ އެއް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ސައިން އިން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ، އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މީކާއާ ބައްދަލުކޮށް އޭނާ މާފަށް އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރު ނުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން މީކާ ދިފައިވާތީ ޕާފޯމް ކުރަން އަލުން ހުއްދަދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް