އާދީއްތަ 22 ސެޕްޓެންބަރ 2019
02 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 23
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15
ވިޔަފާރި - ދިރާގު

ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށް ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 10 އަދި +10 ޕްރީ އޯޑަރ ކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި

  • ދެ ފޯނުގެވެސް ބެޒެލް ވަރަށް ހަނި
  • އެ ފޯނުން ކުރާ ވީޑިއޯތައް ލައިވްކޮށް ފޯކަސްކޮށް ބްލަރކޮށް ހެދޭ
  • ދުރުން އިވޭ އަޑުތައް އަޑުބާރުކޮށް އަޑުއަހާލެވޭ ފަދަ ހާއްސަ ފީޗަރ އެއްވެސް މި ދެ ފޯނުގައި ހިމެނޭ

ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
AbdullaSharoona

ކ. މާލެ 22 އޯގަސްޓު 2019 | ބުރާސްފަތި 01:12 2,757

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 10 އަދި +10 ލޯންޗު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ދިރާގު

ރާއްޖެއަށް އަލަށް، ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 10 އަދި ނޯޓް +10 ތައާރަފްކޮށް، ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށް ޕްރީ އޯޑަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ދިރާގު ހެޑްކުއާޓާސްގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ކުންފުނިން ވަނީ ސެމްސަންގާއި ގުޅިގެން ދެ ޑިވައިސް ވެސް ދައްކާލާފައެވެ.

މި ފޯނުތައް ލޯންޗުކޮށްދެއްވީ ދިރާގުގެ ޗީފް މާކެޓިންގް އޮފިސަރ މަހުމޫދް ދެއްސަރ އަދި ސެމްސަންގް އިންޑިއާ އިލެކްޓްރޯނިކްސްގެ ޑައިރެކްޓަރ ވައި. ކޭ ހްވާންގް އެވެ.

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ގެލެކްސީ ނޯޓް 10 ގައި ހިމެނޭ ހާއްސަ ފީޗަރތައް ދައްކާލާފައިވާއިރު، އެ ފޯނުން ކުރާ ވީޑިއޯތައް ލައިވްކޮށް ފޯކަސްކޮށް ބްލަރކޮށް ހެދޭކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އަދި ދުރުން އިވޭ އަޑުތައް އަޑުބާރުކޮށް އަޑުއަހާލެވޭ ފަދަ ހާއްސަ ފީޗަރ އެއްވެސް މި ދެ ފޯނުގައި ހިމެނެއެވެ.

ދިރާގުގެ ފަރާތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން މަހުމޫދް ދެއްސަރ ވިދާޅުވީ މި ފޯނު ކަސްޓަމަރުންނަށް ދައްކާލުމަކީ ވަރަށް އުފާވެރި ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މި ކުންފުނިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ ޓެކްނޮލޮޖީ ގެނައުމަށް.

~ ދިރާގުގެ ޗީފް މާކެޓިންގް އޮފިސަރ މަހުމޫދް ދެއްސަރ

މީގެ އިތުރުން، ދެ ފޯނުގައިވެސް އެސްޕެން އެއް ހިމެނެއެވެ. އެސްޕެންގެ އެހީގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރެވޭއިރު، ފޯނާއި ކިތަންމެ ދުރުގައި އެސްޕެން އޮތް ނަމަވެސް އެއަރ ސެންސަރސްގެ އެހީގައި ފޯނުގެ ސްކްރީނުގައި ނުޖެހި އެބޭނުންވާ ކަމެއް ކޮށްލެވެއެވެ.

ގެލެކްސީ ނޯޓް 10 އަދި +10 ގައިވެސް ހިމެނޭ އެންމެ ހިތްގައިމު ފީޗަރ އެއްގޮތުގައި ފެނިގެންދިޔައީ ދެ ފޯނުގެވެސް ބެޒެލް ވަރަށް ހަނިކަމެވެ. އެގޮތުން ސްކްރީން ފުޅާވެފައި ބޮޑުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް