ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއެކު 30 އަހަރުގެ އަންހެނެއް ފުލުހުންގެ ހައްޔަރަށް

  • ހައްޔަރު ކުރީ ޑްރަގް އެންފޯސްމެންޓް ޑިޕާޓްމެންޓުން އިއްޔެ މެންދުރު 12:45 ހާއިރު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި
  • ފާސް ކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްޗެއް އަޅާފައި ހުރި ފުއްޕާ ހަމެއް ހިމެނޭ

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 21 އޯގަސްޓު 2019 | ބުދަ 09:19 13,424

ފުލުހުން މީގެ ކުރިން އަތުލައިގަނެފައިވާ ޑްރަގް ތަކެއް - ޕޮލިސް

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 30 އަހަރުގެ އަންހެނެއް ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ޑްރަގް އެންފޯސްމެންޓް ޑިޕާޓްމެންޓުން އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އަންހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އެ އަންހެން މީހާ ދިރިއުޅޭގެ ބަލައި ފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތި އަޅާފައި ހުރިކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ދެ ބުލެޓާއި، މަސްތުވާތަކެތި އަޅާފައި ހުރި ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ފުއްޕާ ހަމަކާއި،މަސްތުވާތަކެތި އަޅާފައި ހުރިކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ޖޫސްޕެޓީ ކޮތަޅަކާއި ހަތް ރަބަރު ޕެކެޓާއި އަދި ޝައްކުކުރެވޭ ބިޑިއެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި 75 ގްރާމް ހެރޮއިންއާއި 17 ގްރާމްގެ ކެނަބިސް ހުރިކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް