ބުރާސްފަތި 20 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 7
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 26
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއެކު 30 އަހަރުގެ އަންހެނެއް ފުލުހުންގެ ހައްޔަރަށް

  • ހައްޔަރު ކުރީ ޑްރަގް އެންފޯސްމެންޓް ޑިޕާޓްމެންޓުން އިއްޔެ މެންދުރު 12:45 ހާއިރު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި
  • ފާސް ކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްޗެއް އަޅާފައި ހުރި ފުއްޕާ ހަމެއް ހިމެނޭ

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 21 އޯގަސްޓު 2019 | ބުދަ 09:19 13,851

ފުލުހުން މީގެ ކުރިން އަތުލައިގަނެފައިވާ ޑްރަގް ތަކެއް - ޕޮލިސް

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 30 އަހަރުގެ އަންހެނެއް ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ޑްރަގް އެންފޯސްމެންޓް ޑިޕާޓްމެންޓުން އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އަންހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އެ އަންހެން މީހާ ދިރިއުޅޭގެ ބަލައި ފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތި އަޅާފައި ހުރިކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ދެ ބުލެޓާއި، މަސްތުވާތަކެތި އަޅާފައި ހުރި ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ފުއްޕާ ހަމަކާއި،މަސްތުވާތަކެތި އަޅާފައި ހުރިކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ޖޫސްޕެޓީ ކޮތަޅަކާއި ހަތް ރަބަރު ޕެކެޓާއި އަދި ޝައްކުކުރެވޭ ބިޑިއެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި 75 ގްރާމް ހެރޮއިންއާއި 17 ގްރާމްގެ ކެނަބިސް ހުރިކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް