ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 00:46
ގައުމީ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގު އަދި އެއް ނަމްބަރު ކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު
ގައުމީ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގު އަދި އެއް ނަމްބަރު ކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު
ފޭސްބުކް
ގައުމީ ޓީމު
އަޝްފާގުގެ އިންޖަރީއަކީ ކަންބޮޑުވުމެއް، އިމްރާން އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން: ސްޓެވާޓް
 
އިމްރާނުގެ ރިޓަޔާ މެޗު ކުލަގަދަކޮށް ބާއްވަން ބޭނުން
 
ކީޕަރުން ތަމްރީނު ކުރަން ބޭރުގެ ފަރާތެއް ގެންނަނީ

ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އަނިޔާގައި ހުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށާއި އަދި ގައުމީ ޓީމުގެ އެއް ނަމްބަރު ކީޕަރު އިމްރާނު މުހައްމަދު އެނބުރި ގައުމީ ޓީމަށް އަންނާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށް ޓީމުގެ ކޯޗު ޑަރެން ސްޓެވާޓް ބުނެފި އެވެ.

ގައުމީ ކޯޗު ކަމާއި ހަވާލުވުމަށް އަންގާރަ ދުވަހު އެފްއޭއެމްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސުޓެވާޓް ބުނީ އަޝްފާގު އަނިޔާގައި ހުރުމަކީ ބަދު ނަސީބެއް ކަމަށާއި އެކަމާއި ގުޅިގެން އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލާ ވެސް ވާހަކަ ދައްކާފައި ވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އަޝްފާގަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީން މެޗުގައި އޭނާ ނުފެނިދާނެ ކަމަށް ވެސް ކޯޗް ސްޓެވާޓް ބުންޏެވެ.

އަޝްފާގަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު އަނިޔާއާއި ގުޅިގެން އޭނާގެ ކުޅުމަށް ވަނީ ހިޔަނި އެޅިފަ އެވެ.

ކީޕަރު އިމްރާން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުމަށް އިއުލާންކޮށްފައި ވާތީ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސްޓެވާޓް ބުނީ އިމްރާނަކީ ރިޕްލޭސް ކުރަން އުނދަގޫ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި އޭނާގެ ނިންމުމާ މެދު އަލުން ވިސްނާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

އިމްރާން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލިކަން އިއުލާން ކުރުމުން އެފްއޭއެމް އިން ދަނީ އިމްރާންގެ ޝަރަފުގައި މެޗެއް ކުޅުމަށް ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ. އިމްރާންގެ ރިޓަޔާމަންޓަށް ޝަރަފުވެރިކަން ދޭން މިހާރު ލަސް ނުވޭތޯ ރާއްޖެ ޓީވީން އެހުމުން އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވީ ކަމަކަށް ކަމެއް ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި އިމްރާން އަށް ވެސް ޝަރަފްވެރި ރިޓަޔާމަންޓެއް އެންމެ ރަނގަޅަށް ދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެފްއޭއެމްއާއި ހަވާލު ވެގެން ފުޓްބޯޅައިގެ އޮނިގަނޑަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި އެފްއޭއެމްގެ އެހެނިހެން ކަންކަން އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި ވަގުތުތަކެއް ހޭދަވި ކަމަށް ބައްސާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިމްރާން އަކީ ވޭތުވެދިޔަ 17 އަހަރު ވަންދެން ގައުމީ ގޯލް ބެލެހެއްޓި ކީޕަރެވެ. 2008 ގެ ސާފު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބު ކުރުމާއި ގައުމީ ޓީމުން ވޭތުވެދިޔަ 17 އަހަރު ހޯދި ކާމިޔާބީގައި އިމްރާންގެ ހިއްސާ ބޮޑެވެ.

މިވޭތުވެދިޔަ 17 އަހަރު ތެރޭގައި އިމްރާންގެ ބަދަލުގައި އެފަދަ އެހެން ކީޕަރެއް އުފެދިފައި ނުވާތީ ކީޕަރުން އުފެއްދުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ބައްސާމް ވިދާޅުވީ ކީޕަރު ޓުރެއިނަރެއް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެނެސް ކީޕަރުންގެ އެކަޑަމީއެއްގެ ސުޓައިލަށް ވިޔަސް ހިންގުމަށް ވިސްނާ ކަމަށެވެ. އަދި ކީޕަރު ޓުރެއިން ކުރާ މީހުންނަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށްވެސް ބައްސާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް