ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2017 | ބުދަ 23:03
ޔޫވީގެ ކޯޗު އަހުމަދު އާތިފް (ކ)
ޔޫވީގެ ކޯޗު އަހުމަދު އާތިފް (ކ)
ރާއްޖެއެމްވީ
ނިއު - ޔޫވީގެ ބައްދަލުވުން
މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ހަމައެކަނި ބަލިނުކުރެވުނީ ނިއު، ރަނގަޅު ފައިޓެއް މިފަހަރު ދޭނަން: އާތީ
 
ނިއު އާއި ޔޫވީ ޓީމެއްގެ ގޮތުން އަޅާ ނުކިޔޭނެ: އާތީ

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ހަމައެކަނި ބަލިނުކުރެވުނު ޓީމަކީ ނިއުރޭޑިއަންޓް ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރު އެޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ރަނގަޅު ފައިޓެއް ދޭނެ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) ގެ ކޯޗު އަހުމަދު އާތިފް (އާތީ) ބުނެފި އެވެ.

މެޗުގެ ކުރިން ބުދަ ދުވަހު އެފްއޭއެމްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން އާތީ ބުނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޔޫވީ ގަދަ ހަތަރެއްގައި ހިމެނުނު ނަމަވެސް، ނިއު އަކީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އެޓީމަށް ހަމައެކަނީ ޕޮއިންޓެއް ނުދިން ޓީމު ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އާތީ ބުނީ މިދިޔަ ސީޒަނަށްވުރެ ނިއު މި ސީޒަނުގައި މާ ވަރުގަދަކޮށްފައި ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އީގަލްސް މެޗުން ފެނުނު ކަންތަކަށް ބަލާފައި ޓީމު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މެޗަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޔޫވީ މެޗު ނިއު އަށްވެސް ފަސޭހަނުވާނެ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރަމުން އާތީ ބުނީ އެޓީމަށް އޭނާ ފުރިހަމައަށް އިހުތިރާމް ކުރާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ނިއު އާއި ޔޫވީ ޓީމެއްގެ ގޮތުން އަޅާ ނުކިޔޭނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އާތީ ބުނީ ދެޓީމުގައި ތިބި އިންޑިވިޖުއަލް ކުޅުންތެރިން އަޅާ ކިޔާލެވޭނެ ކަމަށާއި، އެންމެ މަތީ ލީގު ތަކުގައިވެސް މޮޅު ޓީމުވެސް ކުޑަ ޓީމު އަތުން ފަސް ލަނޑުގެ ތަފާތުންވެސް ބަލިވެދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ ކޯޗެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މެޗެއްގެ އޮއިވަރު ބަދަލުވެދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް