ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ލުއި ޚަބަރު - މިޝަން މަންގަލް

އަކްޝޭގެ ''މިޝަން މަންގަލް'' ތިން ދުވަހުން 70 ކްރޯޑް ހޯދައިފި

  • ފިލްމު ރިލީޒް ކުރީ މިނިވަން ދުވަހު
  • އަކްޝޭ ކުޅެފައިވަނީ ސައިންޓިސްޓެއްގެ ރޯލު

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 19 އޯގަސްޓު 2019 | ހޯމަ 09:07 1,998

މިޝަން މަންގަލް ގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ތަރިން - އިންޑިޔާ ޓުޑޭ

ޖަގަން ޝަކްތީ ޑައިރެކްޓްކޮށް އަކްޝޭ ކުމާރު، ވިދްޔާ ބަލަން، ސޮނާކްޝީ ސިންހާގެ އިތުރުން ކިރތީ ކުލްހަރި ހަރަކާތްތެރިވާ މިޝަން މަންގަލް ފިލްމު ރިލީޒް ކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ފިލްމު ދަނީ ބޮލީވުޑްގައި ރަނގަޅު އާމްދަނީ އެއް ހޯދަމުންނެވެ. ފިލްމު ރިލީޒް ކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާގެ މިނިވަން ދުވަހުއެވެ.

ރިލީޒް ކުރި ފުރަތަމަ ދުވަހު 29.16 ކްރޯޑް ހޯދައި ދެވަނަ ދުވަހު އެ ފިލްމު ވަނީ 17.28 ކްރޯޑް ރުޕީސް ހޯދާފައެވެ. ތިން ވަނަ ދުވަހު 23.58 ކްރޯޑް ހޯދައި މިހާތަނަށް އެ ފިލްމަށް ވަނީ 70.02 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައެވެ.

މި ފަހަކަށް އައިސް އިންޑިއާގެ މިނިވަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް ފިލްމު ނެރުމަކީ އަކްޝޭގެ ''ޓްރެޑިޝަން'' އެކެވެ. މި ފަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހު ނެރެނު ޖޯން އަބްރަހަމްގެ ބަޓްލާ ހައުސްވެސް ރަނގަޅު އާމްދަނީ އެއް ހޯދިއެވެ. އެކަމަކު ދެވަނަ ދުވަހު އަކްޝޭގެ ފިލްމު ވަނީ ބަޓްލާ ހައުސް އަށް ވުރެ ކުރި ހޯދާފައެވެ.

މިޝަން މަންގަލް އަކީ އިންޑިއާ އިން 2013 ވަނަ އަހަރު ލޯންޗުކުރި މާސް އޯބިޓާގެ މިޝަންގެ މައްޗަށް ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ. އެ ފިލްމުގައި އަކްޝޭ ކުޅެފައިވަނީ ސައިންޓިސްޓެއްގެ ރޯލެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް