ބުރާސްފަތި 20 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 7
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 26
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - މިނިމަމް ވޭޖް ބިލް

މިނިމަމް ވޭޖްގެ ބިލް އަވަސް ކުރުމަށް ގޮވާލާ ދިއްދޫގައި އެއްވުމެއް ބާއްވައިފި

  • އެ ރަށު ކައިރީ ރިސޯޓްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި
  • ބިލް އަދި މަޖިލީހަށް ހުށައެއް ނާޅާ

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 18 އޯގަސްޓު 2019 | އާދީއްތަ 22:11 6,930

ދިއްދޫގައި ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ތެރެއިން - ފޭސްބުކް

މިނިމަމް ވޭޖްގެ ބިލް އަވަސް ކޮށް ދިނުމަށް ގޮވާލާ ހއ. ދިއްދޫގައި އެއްވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުުން ތިބީ އެ އަތޮޅުގެ ދާއިރާތައް ނިސްބަށްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ފޮޓޯތައް ހިފަހައްޓައިގެންނެވެ.

ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ހާޝީމް ވިދާޅުވީ، އެ އެއްވުމަކީ މިނިމަމް ވޭޖްގެ ބިލް އަވަސް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ބޭއްވި އެއްވުމެއް ކަމަށެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އަޕްލޯޑް ކޮށްފައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުން އެމީހުން އެއްވުން ބާއްވާފައިވަނީ އެ ރަށު ސްޓޭޖެއް މަތީގައެވެ. ހާޝިމް ވިދާޅުވީ، އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ އެ ރަށް ކައިރި ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ކަމަށެވެ. އެ ރަށުގެ ގިނަ ޒުވާނުންވެސް ބައިވެރިވި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މަސައްކަތްތެރިންނަށް އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައެއް ކަނޑައެޅުމަކީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް ވައުދެެވެ. މިހާތަނަށް އެ ބިލް މަޖިލީހަށް ހުށައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައަޅާނެ ގޮތާ މެދު ލަފާދޭނެ ކޮމިޓީ ''ސެލެރީސް އެންޑް ވޭޖްސް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑް''ގެ ނަމުގައި ބޯޑެއް ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ އެކުލަވާލާފައެެވެ.

ފަސް މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް ހިމެނޭ އެ ބޯޑު ގައި އިންޑަސްޓްރީ ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން މަސައްކަތްތެރިންގެ ފަރާތުން ދެ މެމްބަރަކު ހިމޭނެއެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެއް މެމްބަރަކު ބޯޑުގައި ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް