އާދީއްތަ 22 ސެޕްޓެންބަރ 2019
02 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 23
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15
ދުނިޔެ - އަފްގާނިސްތާން

ކައިވެނި ހަފްލާގައި ގޮއްވާލި ބޮމުގެ ޒިންމާ އައިއެސް އިން ނަގާފި

  • ބޮން ގޮއްވާލާފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ އަފްގާން ގަޑިން 22:40 ހާ އިރު
  • މި ހަމަލާގައި 63 މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ
  • މި ހަމަލާގައި ޒަހަމްވި މީހުންގެ އަދަދު 180 އަށް އަރާ

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 18 އޯގަސްޓު 2019 | އާދީއްތަ 18:26 10,968

އަފްގާނިސްތާނުގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާތަކަކީ އާންމު ގޮތެއްގައި ވަރަށް ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވާ ހަފްލާތަކެއް - ބީބީސީ

އަފްގާނިސްތާންގެ ކާބޫލްގައި އޮތް ކައިވެނި ހަފްލާއެއްގައި ގޮއްވާލި ބޮމުގެ ޒިންމާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން ނަގާފިއެވެ.

އައިއެސް އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ގްރޫޕްގެ މީހަކު އަމިއްލަ އަށް މަރުވެގެން ބޮޑު ހަފްލާއެއްގައި ބޮމެއް ގޮށްވާލާފައި ވާނެ ކަމަށާއިި އިތުރު މީހުން އެ ގަޑީގައި ޕާކް ކޮއްފައިވާ އެއްގަމު އުޅަނދެއް ގޮއްވާލާފައި ވާނެ ކަމަށެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އަފްގާނިސްތާން ގަޑިން 22:40 ހާ އިރު ގޮއްވާލި ބޮމުގެ ސަބަބުން 63 މީހުން މަރުވެ 180 މީހުން ވަނީ ޒަހަމްވެފައެވެ. ބޮން ގޮއްވާލާފައި ވަނީ ކާބުލްގެ ހުޅަނގުގެ، ޝިއާ މުސްލިމުން ގިނަ ހިސާބެއްގައެވެ.

ހަނގުރާމަވެރި ސުންނީ މުސްލިމް ޖަމާއަތްތަކާ ތާލިބާންގެ އިތުރުން އައިއެސް އިން އަންނަނީ ތަކުރާރުކޮށް އަފްގާނިސްތާނާ ޕާކިސްތާންގައި ދިރިއުޅޭ ޝިއާ މުސްލިމުންނަށް ހަމަލާތައް ދެމުންނެވެ.

މި ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އަފްގާނިސްތާންގެ ރައީސް އަޝްރަފް ޣާނީ ވަނީ، ތާލިބާނުން، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކަށް އަފްގާނިސްތާނަށް އަރައި ހަމަލާދިނުމުގެ ޕްލެޓްފޯމެއް ގާއިމް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރައްވާ މި ހަމަލާ ކުށްވެރި ކުރައްވާފައެވެ. ރައީސް އަޝްރަފް ވަނީ ސެކިއުރިޓީ އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް މިފަދަ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވާރާ ކުރުމަށް ބައްދަލުވުމަކަށް ގޮވާލާފައި ވާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އާފްގާނިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ތާލިބާން ސިފައިން ވަނީ މި ހަމަލާ ކުށްވެރިކޮށް މި ހަމަލާގައި އެމީހުންގެ އެއްވެސް އަތެއް ނުވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އަންހެނުންނާ ކުޑަ ކުދިންނަށް ހަމަލާދީ ގަސްތުގައި މެރުމަކީ އެ މީހުން ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމުގައި ތާލިބާނުން ބުންޏެވެ.

އަފްގާނިސްތާނުގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާތަކަކީ އާންމު ގޮތެއްގައި ވަރަށް ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވާ ހަފްލާތަކެކެވެ. މި ހަފުލާ ތަކުގައި އަންހެނުން އަދި ފިރިހެނުން ތިބޭނީ ވަކި މާލަން ތަކުގައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ގޮއްވާލި ބޮން ގޮއްވާލާފައި މިވަނީ ކާބޫލްގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ބޭރުގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލާ، 14 މީހުން މަރާލާ 150 މީހުން ޒަހަމްކޮށްލިތާ 10 ދުވަސް ފަހުންނެވެ. ތާލިބާނުން ވަނީ މިހަމަލާގެ ޒިންމާ ނަގާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް