ހޮނިހިރު 18 ޖެނުއަރީ 2020
13 އުތުރަހަޅަ
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 23
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ވެމްކޯ

ވެމްކޯ އަށް ބާ ޓްރަކެއް ގަތް މައްސަލާގައި ކުރީގެ އެމްޑީ އަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

  • ޑަމްޕްޓްރަކް ގަންނަން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެމްޑީގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ކުންފުންޏަކަށް
  • ފުރަތަމަ އެދުނީ އެއް ޓަނުގެ ޓްރަކެއް ގަތުމަށް
  • މަގާމު ނޫފުޒު ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ވަނީ ސާބިތުވެފައި

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 18 އޯގަސްޓު 2019 | އާދީއްތަ 18:06 6,223

ވެމްކޯގެ ކުރީގެ އެމްޑީ މުހައްމަދު ޝިފާއު (މ) - ވެމްކޯ

ވެމްކޯ އަށް ބާ ޓްރަކެއް ގަތް މައްސަލާގައި އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ޝިފާއުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ވެމްކޯ އިން އެމަރޖެންސީކޮށް އެއް ޑަމްޕްޓްރަކް ގަތުމަށް އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލަފައިވަނީ ޝިފާއުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކިއުބެކް އިންވެސްޓްމެންޓު ކުންފުންޏާ އެކުއެވެ.

ކެޕްސް ލައިޓް ހިދުމަތް ތައާރަފުކުރުމަށް އެއް ޓަނުގެ ޑަމްޕްޓްރަކެއް ހޯދުމަށް ވެމްކޯއިން އިން ރިކުއެސްޓް ކުރިއެވެ. ފަހުން އެ ރިކުއެސްޓް ފޯމަށް ބަދަލު ގެެނެސް 350 ކިލޯގެ ޑަމްޕްޓްރަކެއް ހޯދުމަށް އެދުނު ކަމަށް އޭސީސީން ކުރި ތަހުގީގުން ވަނީ ހާމަވެފައެވެ.

އަދ އެ ޑަމްޕްޓްރަކްގެ ޖަޕާނުގެ އެކްސްޕޯޓަރާއި ކަސްޓަމްސް އާއި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެއީ އައު ޑަމްޕްޓްރަކެއް ނޫންކަމާއި، ބޭނުންކޮށްފައި އޮތް 350 ކިލޯގެ ޑަމްޕްޓްރަކެއްކަން އޭސީސީގެ ތަހުގީގުން ވަނީ ހާމަވެފައެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ޑަމްޕްޓްރަކް އެމަރޖެންސީކޮށް ގަނެފައިވަނީ އެންމެ ތަނަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެންނެވެ. އެމަރޖެންސީކޮށް މުދަލެއް ނުވަތަ ހިދުމަތެއް ހޯދާނަމަވެސް އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް އެ ހޯދަނީ އެކަށީގެންވާ އަގުގައިކަން ޔަގީންކުރުމަށްޓަކައި އެއް ކޯޓޭޝަނަށްވުރެ ގިނަ ކޯޓޭޝަން ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެހެން ކަމުން އެ މައްސަލާގައި ކުރީގެ އެމްޑީ މަގާމު ނޫފުޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފާއިދާއެއް ހޯދާދިނުމަށް އެފަރާތުން ކުރިކަމެއްކަން ސާބިތުވާތީވެ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އޭސީސީން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް