ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ވިޔަފާރި - ސަޓާ އެވޯޑްސް

ސަޓާ އެވޯޑްސް އަންނަ މަހު 19 ގައި ބާއްވަނީ

  • ސަޓާ އެވޯޑްސް ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 19 އިން 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސްރީލަންކާގެ އަމާރީ ގާލޭގައި އޮންނާނެ
  • 500 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ވިޔަފާރި އޮޕަރޭޓަރުން ވަނީ ނޮމިނޭޓްވެފައި

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 18 އޯގަސްޓު 2019 | އާދީއްތަ 09:19 1,484

ސައުތު އޭޝިއަން ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް (ސަޓާ) ގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު - ސައުތް އޭޝިއަން ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް

ސައުތު އޭޝިއަން ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް (ސަޓާ) ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އިވެންޓް އިންތިޒާމް ކުރާ ހައިރައިޒް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ބުނީ ސަޓާ އެވޯޑްސް ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 19 އިން 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސްރީލަންކާގެ އަމާރީ ގާލޭގައި އޮންނާނެ ކަމަށާއި މިހާރު އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ އިވެންޓްގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ކަމަށެވެ.

ސަޓާ އެވޯޑުގައި މި ފަހަރު 500 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ވިޔަފާރި އޮޕަރޭޓަރުން ވަނީ ނޮމިނޭޓްވެފައެވެ. އެގޮތުން ގެސްޓްހައުސް ދާއިރާ އިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރާއްޖޭގެ ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ޔޫއައި ހޮޓެލްސް، ޔޫއައި މޯލްޑިވްސްގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ އަދާރަން ކްލަބް ރަންނާޅި އަދި އޭސް ޓްރެވަލްސް މޯލްޑިވްސް ވަނީ އެކި ކެޓަގަރީތަކުން ނޮމިނޭޓްވެފައެވެ. ޔޫއައި ހޮޓެލްސް އާއި ޔޫއައި މޯލްޑިވްސް ވަނީ ތިން ކެޓަގަރީއަކަށް ނޮމިނޭޓްވެފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކަކުން އެންޑޯޒް ކޮށްފައިވާ މި އެވޯޑަކީ 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދެމުން އަންނަ އެވޯޑެކެވެ. ސަޓާ އެވޯޑްސް އެންމެ ފުރަތަމަ ބާއްވާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު، ސްރީލަންކާގެ މައުންޓް ލެވީނިއާ ހޮޓެލްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް