ބުރާސްފަތި 20 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 7
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 26
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ކުޅިވަރު - ޕްރިމިއާ ލީގު

ޕްރިމިއާ ލީގު: ޓޮޓެންހަމުން ޗެމްޕިއަން ސިޓީ ހިފަހައްޓައިފި

  • ޓޮޓެންހަމް އަދި ސިޓީ ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވީ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 18 އޯގަސްޓު 2019 | އާދީއްތަ 09:14 1,788

ސިޓީ އަދި ޓޮޓެންހަމް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްއިން ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ޓޮޓެންހަމް އަދި ސިޓީ ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވީ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ސިޓީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ދެޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ފެނިގެންދިޔައީ ހަމަހަމަ ކުޅުމެކެވެ. އެގޮތުން ލަނޑު ޖެހުމަށް ދެޓީމަށް ވެސް ވަނީ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ ސިޓީންނެވެ. މި ލަނޑު ކެވިން ޑިބްރޭނާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކާމިޔާބުކުރީ ރަހީމް ސްޓާލިންއެވެ.

ނަމަވެސް ތިން މިނެޓު ފަހުން ޓޮޓެންހަމުން ވަނީ މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެރިކް ލަމެލާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކާމިޔާބުކުރީ ޑޮމްބޮލޭއެވެ.

މި ލަނޑާއެކު ޓޮޓެންހަމުން ކުޅުން ރަނގަޅުކުރި ނަމަވެސް، 35 ވަނަ މިނެޓުގައި ސިޓީން ވަނީ ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް ދެވަނަ ފަހަރަށް މެޗުގެ ލީޑު ނަގައިފައެވެ. މި ލަނޑު ޑިބްރޭނާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކާމިޔާބުކުރީ ސާޖިއޯ އަގުއެރޯއެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުމުގެ ކުރިން ސިޓީއަށް ލީޑު ފުޅާކުރަން ފުރުސަތު ލިބުނު ނަމަވެސް، އެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން އެޓީމަށް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ހިފިފައެއް ނުވެއެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ވެސް ސިޓީގެ ފަރާތުން ފެނުނީ އެޓޭކިންގ ކުޅުމެކެވެ. އެގޮތުން ފުލުފުލުގައި އެޓީމުން ދިޔައީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ފުރުސަތު ހޯދަމުންނެވެ.

ނަމަވެސް 56 ވަނަ މިނެޓުގައި ޓޮޓެންހަމުން ވަނީ ދެވަނަ ފަހަރަށް މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު ލަމެލާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކާމިޔާބުކުރީ ލޯކަސް މޯރާއެވެ. އޭނާ ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން އެރިތާ 19 ސިކުންތު ތެރޭގައެވެ.

ދެވަނަ ހާފްގައި ދެޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނުނުއިރު، ލަނޑު ޖެހުމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ދެޓީމުން ވެސް ވަނީ ތަނަވަސް ކޮށްފައެވެ.

ލީގުގައި ސިޓީ ދެން ކުޅެންޖެހޭނީ ރަށުން ބޭރުގައި ބޯންމައުތުއާ ދެކޮޅަށެވެ. އަދި ޓޮޓެންހަމް ނިކުންނާނީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް