ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2017 | ބުދަ 19:03
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު
އަޒުމޫން އަހުމަދު
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދީބު
އަދީބު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށް، ދޫނިދޫގައި ބަންދުކޮށްފި
ދޫނިދޫގައި ބަންދުކުރި ސަބަބެއް ހާމައެއް ނުކުރި

ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޖަލު ހުކުމްތަކެއް ތަންފީޒްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ބުދަ ދުވަހު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

 

ފުލުހުން ވަނީ އެ މުއައްސަސާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އަދީބު ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އަދީބު މިހާރު ހުންނެވީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ދޫނިދޫގައި ކަމަށެވެ.

 

ޓެރަރިޒަމާއި، ޚިޔާނާތުގެ ދައުވާތަކުގައި އަދީބުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ޖުމްލަ 33 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމްތައް މިހާތަނަށް ތަންފީޒް ކުރައްވަމުން ގެންދެވީ މާފުށީ ޖަލުގަ އެވެ. ކުއްލިއަކަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އަދީބު ބަދަލުކުރި ސަބަބެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރި އެވެ. 

 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް (އެމްސީއެމްސް)ގެ ބަހެއް ލިބޭ ގޮތް އަދި ވަނީ ނުވެފަ އެވެ.

 

އަދީބު ދޫނިދޫ އަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު، އެކަން އަދީބުގެ ގާނޫނީ ވަކީލަށް އަންގާފައެއް ނުވެ އެވެ.

 

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން ސްނައިޕަރަކު ރާއްޖެ ގެނައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާއި، ބ. ހިބަޅިދޫ އިން ފެނުނު ހަތިޔާރުގެ މައްސަލައިގައި މިހާރު ވެސް އަދީބުގެ މައްޗަށް ޝަރީއަތް ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް