ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2017 | ބުދަ 18:02
ބެޔާން އަތުން ބޮޑު ތަފާތަކުން ބަލިވުމުން އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިން މާޔޫސްފައި
ބެޔާން އަތުން ބޮޑު ތަފާތަކުން ބަލިވުމުން އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިން މާޔޫސްފައި
އޭޕީ
އާސެނަލް ލަދުގަންނަވާލުން
އާސެނަލްގެ ދަނޑުގައި އެޓީމު ލަދުގަންނަވާލުމަށްފަހު ބެޔާން މިއުނިކް ކުއާޓާއަށް
 
ވެންގާގެ އސްތިއުފާއަށް ސަޕޯޓަރުންވަނީ ގޮވާލާފަ
 
2-10 ގެ އެގްރިގޭޓަކީ އިނގިރޭސި ކުލަބެއް ފަރާތުން ފެނުނު އެންމެ ދަށް ނަތީޖާ

އިނގިރޭސި ކުލަބު އާސެނަލްގެ އަމިއްލަ ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި އެމިރޭޓްސް ސްޓޭޑިއަމްގައި އެ ކުލަބު ލަދު ގަންނަވާލުމަށްފަހު ޖަރުމަނުގެ ބެޔާން މިއުނިކުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

 

ޖެހިޖެހިގެން ހަތްވަނަ ފަހަރަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުން މުބާރާތާއި ވަކިވާންޖެހުނު އާސެނަލް ބެޔާންގެ އަތްދަށުވެފައި ވަނީ 1-5 އިންނެވެ. މިދެ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ ކުރިމަތިލުން ބެޔާންގެ ދަނޑުގައި ނިމިފައިވަނީ 1-5 ބެޔާންއަށް ކުރި ލިބިގެންނެވެ.

 

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ އާސެނަލްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ނަތީޖާއާއެކު ޖުމްލަ 2-10 ލަނޑުގެ ތަފާތުބޮޑު އެގްރިގޭޓެއް ބެޔާނަށް ލިބެއެވެ.

 

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އާސެނަލްއަށް ކުޑަވެސް އުއްމީދެއް ލިބިގެންދިޔައީ މެޗުގެ 20 ވަނަ މިނިޓްގައި މި ތިއޯ ވޮލްކޮޓް ކާމިޔަބުކޮށްދިން ލަނޑާއެކުއެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ހާފުގައި އިތުރު ލަނޑެއް އެއްވެސް ޓީމަކަށް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

 

ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ފާޑު ކިޔުންތަކާއި އެކު މި މެޗުގައި އާސެނަލްގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި މެސުޓް އޮޒިލް  ހިމެނާފައެއް ނުވެއެވެ.

 

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން މާ ގިނަ އިރުތަކެއްނުވެ އާސެނަލްއަށް ބޮޑު މައްސަލައަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 54 ވަނަ މިނެޓުގައި  އާސެނަލްގެ  ޕެނަލްޓީ އޭރިއާގެ ތެރެއިން ބަޔާންގެ ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ އަށް ލޯރެންޓް ކޮޝިއެލްނީ ކުރި ފައުލަކާއި ގުޅިގެން އޭނާއަށް ރަތްކާޑު ދައްކާ ދަނޑުން ފޮނުވާލިއެވެ. 

 

ކޮޝިއެލްނީ އެ ފައުލާ ގުޅިގެން ބެޔާންއަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ ލެވަންޑޯސްކީ އެވެ. 

 

ބެޔާންގެ ދެވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 68 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކުރީ އާޔެން ރޮބެން އެވެ. އޭގެ ފަހުން 77 ވަނަ މިނެޓުގައި ޑަގްލަސް ކޮސްޓާ ތިން ވަނަ ލަނޑެއް ކާމިޔާބު ކޮށްދިންއިރު، ބަޔާންގެ އަނެއް ދެ ލަނޑު ޖެހީ ޗިލީގެ މިޑްފީލްޑަރު އާޓޫރޯ ވިޑާލް އެވެ.

 

އާސެނަލްގެ މި ލަދުވެތި ނަތީޖާއަށްފަހު އެކުލަބުގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ދަނޑު ބޭރުގައި ޓީމުގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވައިފަ އެވެ. 

 

އާސެނަލް އާ ބެޔާންގެ މެޗު އެއްކޮށް ލަނޑުގެ އެގްރިގޭޓް 2-10 ގެ ބޮޑު ތަފާތަކީ އިނގިރޭސި ކުލަބަކުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިހާތަނަށް ހޯދި އެންމެ ދައް ނަތީޖާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް