ހޮނިހިރު 16 ނޮވެންބަރު 2019
03 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 19
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - ޓީއެމްއޭ

އެމަރޖެންސީގައި ޖެއްސި ސީޕްލޭންއެއްގައި ތިބި ފަތުރުވެރިން ސަލާމަތްކޮށްފި

  • މި ސީޕްލޭން ދަތުރު ކޮށްފައިވަނީ ށ. އަތޮޅު ފެއަރމޮންޓް ރިސޯޓުން މާލެއަށް
  • ސީޕްލޭން ހުރާ ކައިރިއަށް ޖައްސާފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 17:30 ހާ އިރު
  • ފަތުރުވެރިން ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ގެންގޮސް ދީފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ 22:15 ހާއިރު

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 12 އޯގަސްޓު 2019 | ހޯމަ 09:12 26,614

ފަތުރުވެރިން ވީއައިއޭ އަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑްގެ ސީއެމްބިއުލައިންސް ގައެވެ. - ޓްވިޓަރ

ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރލައިން (ޓީއެމްއޭ)ގެ ސީޕްލޭން އެއް ވިއްސާރާގެ ކޮޅިގަނޑެއްގައި ޖެހިގެން ކ. ހުރާ ކައިރިއަށް ޖެއްސުމުން އޭގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިތިބި ފަތުރުވެރިން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯރސްގެ ކޯސްޓްލައިން ސީ އެމްބިއުލަންސުން ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ގެނެސްދީފިއެވެ.

ށ. އަތޮޅު ފެއަރމޮންޓް ރިސޯޓުން ފުރައިގެން މާލެއަށް ދަތުރު ކުރި ޓީއެމްއޭގެ ސީޕްލޭން ހުރާ ކައިރިއަށް ޖައްސާފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 17:30 ހާ އިރުއެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިން ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ގެންގޮސް ދީފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ 22:15 ހާއިރުއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު އައި ކޮޅިގަނޑެއްގައި ޖެހި އއ. ކުރަމަތި ރިސޯޓްގެ ސީޕްލޭން ޕްލެޓްފޯމުގައި އަޅާފައި އޮތް ޓީއެމްއޭގެ ސީޕްލޭނެއް ވަނީ ފައްތިޔަލާއެކު ކަހާލައިގެން ގޮސް ދޯންޏެއްގައި ޖެހިފައި ވެސް ވެއެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑުމަތީގެ ނުރައްކާތެރި ތަފާތު ހާދިސާތަކެއް ވަނީ ހިނގާފައެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އިން ކަނޑު ދަތުރު ކުރުމަށ މިހާރު ރައްކާތެރި ނޫންކަމަށް ބުނެފައުވާއިރު އެމްއެންޑީއެފް އިން ވަނީ ކަނޑުދަތުރުފަތުރު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ، ލަސްނުކުރައްވާ އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުގެ ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު 191 އަށް ގުޅުމަށް އެދިފައެވެ.

މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ވަނީ ބ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ދ.އަތޮޅާ ހަމައަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް