ހޯމަ 09 ޑިސެންބަރު 2019
13 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 12
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:57
އިޝާ 19:14
ވިޔަފާރި - ބީއެމްއެލް އީދު ސައި

ބީއެމްއެލް އިން 10 ރަށެއްގައި ބޮޑު އީދު ސައި ބާއްވައިފި

  • މިސައި ބޭއްވުނީ ކުޑަ އީދު ދުވަހު ސައި ބޭއްވި ރަށްތައް ނޫން މުޅިން އާ ރަށްތަކެއްގަ
  • މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި، މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި އަދި އާންމު ފަރުދުންނާ ގުޅިގެން

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 11 އޯގަސްޓު 2019 | އާދީއްތަ 13:09 3,199

ބީއެމްއެލް އިން ވަނީ ފިތުރު އީދު ދުވަހު ވެސް ރާއްޖޭގެ އަށް ރަށެއްގައި އީދު ސައި ބާއްވާފައެވެ. - ބީއެމްއެލް

މުޖުތަމުގެ އެކުވެރިކަން ބަދަހިކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި މި އަހަރުގެ އަޝްހާ އީދު ދުވަހު ބޭންކް އޮފް މީލްޑިވްސް އިން 10 ރަށެއްގައި އީދު ސައި ބާއްވާފައެވެ.

މި ފަހަރުގެ ސައި ބީއެމްއެލް އިން ބާއްވާފާވާ ރަށްތަކަކީ ހއ. ވަށަފަރު، ނ. މަނަދޫ، ރ. މީދޫ، ބ. އޭދަފުށި، ކ. މާފުށި، އދ. މަހިބަދޫ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ، ތ. ގުރައިދޫ، ގދ. ގައްދޫ، އަދި ސ. މަރަދޫ އެވެ. އީދު ސައި އިންތިޒާމްކޮށްފައިވަނީ ރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި، މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި އަދި އާންމު ފަރުދުންނާ ގުޅިގެން އެފަރާތްތަކުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާއެކުގައި ބީއެމްއެލް އިން ބުނެއެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ މެނޭޖަރ ޕްބްލިކް ރިލޭޝަންސް މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވީމި އީދުގައިވެސް ބީއެމްއެލް އިން އިސްނަގައިގެން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އީދު ސަޔަކީ ވަރަށް އުފާވެރިކަމާއި އެކުވެރި ކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ހަރަކާތެއް ކަމުގައެވެ.

ސައީދު ވަނީ ބޭންކުގެ ބްރާންޗުތަކުގެ މުވައްޒަފުން މިކަމަށް އިސްނަގައިގެން ކޮށްދިން މަސައްކަތަށް ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުންނާއި ކައުންސިލްތަކާއި، މަދަނީ ޖަމިއްޔާ ތަކުން ދެއްވި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލެއްވުމަށްވެސް ސައީދު ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ފިތުރު އީދު ދުވަހު ރާއްޖޭގެ އަށް ރަށެއްގައި އެ ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކާއި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ބީއެމްއެލް އިން އިންތިޒާމް ކުރި އީދު ސަޔަށްވަނީ އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައެވެ. ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ އޮންނަ އެކުވެރިކަމާއި އިޖްތިމާއީ ގުޅުމުގެ ބަދަހިކަން މި ސައި ބޭއްވުނު ރަށްތަކުން ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް