ހޮނިހިރު 24 އޯގަސްޓު 2019
01 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ވިޔަފާރި - ފުށިފަރު މޯލްޑިވްސް

ފުށިފަރުގެ ކާމިޔާބީ 100 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ފާހަގަކޮށްފި

  • އެވޯޑް ލިބުމުން ރިސޯޓަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިން ހިންހަމަ ޖެހޭފަދަ ހިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެވުނުކަމުގެ ޔަޤީންކަން ވަނީ ލިބިފައި
  • މި އެވޯޑް ލިބުމުން ރިސޯޓުން ފޯރުކޮށްދެވޭ ހިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ވަނީ ހިއްވަރު ލިބިގެން ގޮސްފައި
  • ރިސޯޓަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ކޮންމެ ފަތުރުވެރިއަކަށް ވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރިސޯޓުން މަސައްކަތްކުރޭ

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 9 އޯގަސްޓު 2019 | ހުކުރު 19:29 4,271

ރިސޯޓަށް ލިބުނު އެވޯޑް ގޮނޑުދޮށާ ހަމައަށް ޖެޓްސްކީއެއްގައި ގެނައީ، ސަގާފީ ހެދުމުގައި ތިބި ދިވެހި ޒުވާނުންތަކެއް - އާކައިވް

ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑް 2019ގައި ފުށިފަރު މޯލްޑިވްސްއަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ އެ ރިސޯޓަަށް ޒިޔާރަތްކުރި 100 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިންނާ އެކު ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ "ލީޑިންގެ ބީޗް ރިސޯރޓް"ގެ އެވޯޑް ފުށިފަރަށް ލިބުމުން ފާއިތުވި ބުދަ ދުވަހު އެކަން ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރީ އެ ރިސޯޓުގެ ގޮނޑުދޮށުގައި ބޭއްވި، "ސަންސެޓް ކޮކްޓެއިލް އިވެންޓް" އެއް ގައެވެ.

ރިސޯޓަށް ލިބުނު އެވޯޑް ގޮނޑުދޮށާއި ހަމައަށް ޖެޓްސްކީއެއްގައި ގެނައީ، ސަގާފީ ހެދުމުގައި ތިބި ދިވެހި ޒުވާނުންތަކެކެވެ. އަދި ބޮޑުބެރުގެ ހަރަކާތްތަކާއެކު ގޮނޑުދޮށުގައި ތިބި ފަތުރުވެރިންގެ ކުރިމަތިން އެވޯޑް ގެންދިޔައީ ވެސް ސަގާފީ ހެދުމުގައި ތިބި ރިސޯޓްގެ ދެ މުވައްޒިފުންނެވެ.

ފުށިފަރުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ފުށިފަރު

ފުށިފަރު މޯލްޑިވްސްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަހްމަދު ސިއާރް ވިދާޅުވީ އެވޯޑް ލިބުމުން ރިސޯޓަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިން ހިންހަމަ ޖެހޭފަދަ ހިދުމަތެއް ރިސޯޓުގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދެވޭކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބިގެން ގޮސްފިކަމަށެވެ. އަދި މި އެވޯޑް ލިބުމުން ރިސޯޓުން ފޯރުކޮށްދެވޭ ހިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ހިއްވަރު ލިބުނުކަމަށްވެސް ސިއާރް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިއާރް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، 49 ވިލާ ރިސޯޓުގައި ހިމެނޭއިރު ރިސޯޓަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ކޮންމެ ފަތުރުވެރިއަކަށްވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރިސޯޓުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް މަސައްކަތް ކުރާކަމަށެވެ.

ފުށިފަރުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ފުށިފަރު

ޅ. އަތޮޅުގައި ހިމާޔަތް ކޮށްފާ އޮންނަ ފުށިފަރު ކަނޑުގައި އޮންނަ ފުށިފަރު މޯލްޑިވްސްއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށް އެ ސަރަހައްދުގައި ޑައިވްކޮށް ކަނޑުގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ތަޖުރިބާ ކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ. ފުށިފަރު މޯލްޑިވްސް ހުޅުވާފާވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ފުށިފަރުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ފުށިފަރު

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް