ހުކުރު 06 ޑިސެންބަރު 2019
10 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:12
ކުޅިވަރު - ރޮމެލޫ ލުކާކޫ

ޔުނައިޓެޑު ދޫކޮށް ލުކާކޫ އިންޓައަށް ބަދަލުވެއްޖެ

  • އިންޓައަށް ލުކާކޫ ބަދަލުވީ 74 މިލިއަން ޕައުންޑަށް

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 9 އޯގަސްޓު 2019 | ހުކުރު 09:36 1,760

ރޮމެލޫ ލުކާކޫ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު ދޫކޮށް ބެލްޖިއަމްގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ އިންޓަ މިލާނަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ.

ލުކާކޫ އެވަޓަންއަށް ބަދަލުވީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން 74 މިލިއަން ޕައުންޑަށެވެ. މިއާއެކު އޭނާ ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ތިންވަނައަށް އިޓާލިއަން ލީގުގެ ކްލަބަކަށް ގެނައި އެންމެ އަގުބޮޑު ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ.

އިންޓައަށް ބަދަލުވުމަށް ފަހު ލުކާކޫ ބުނީ، އިންޓައަކީ އޭނާ ބަދަލުވާން ބޭނުންވި ހަމައެކަނި ކްލަބް ކަމަށާއި، ކްލަބް އެންމެ އުހަށް ގެންދިޔުމަށް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ ކްލަބަށް ލުކާކޫ ކޮށްދިން ހިދުމަތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކޮށް، އޭނާއަށް މުސްތަގުބަލުގައި ކާމިޔާބަށް އެދި ނޫސް ބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ.

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން އެވަޓަން ދޫކޮށް، ލުކާކޫ ޔުނައިޓެޑަށް ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ 75 މިލިއަން ޕައުންޑަށެވެ. އޭނާ އަކީ އޭރު ދެވަނަ އަށް ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކްލަބަކަށް ވިއްކާލި އެންމެ އަގުބޮޑު ކުޅުންތެރިޔާއެވެ.

ލުކާކޫ ވަނީ ޔުނައިޓެޑަށް މިހާތަނަށް ކުޅުނު 96 މެޗުގައި 42 ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ އެވަޓަންއަށް ކުޅުނު 166 މެޗުގައި 87 ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

ޗެލްސީން 2014 ވަނަ އަހަރު އެވަޓަންއަށް ބަދަލުވި ލުކާކޫ ވަނީ ވެސްޓްބްރޮމް އަށް ވެސް ކުޅެފައެވެ. ޗެލްސީއާއެކު ދެ ސީޒަން ހޭދަކޮށްފައިވާ ލުކާކޫ ވަނީ އެ ޓީމަށް 15 މެޗު ކުޅެދީފައެވެ.

ލުކާކޫ ވަނީ ބެލްޖިއަމް ޓީމަށް މިހާތަނަށް ކުޅުނު 81 މެޗުގައި 48 ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ އެޓީމާއެކު މިދިޔަ އަހަރު ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތިންވަނަ ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް