ހޮނިހިރު 24 އޯގަސްޓު 2019
01 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ކުޅިވަރު - ގެބްރިއަލް ޖީސަސް

ބައިނަލްއަގުވާމީ ފުޓުބޯޅައިން ބްރެޒިލްގެ ތަރި ޖީސަސް ދެ މަހަށް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

  • ޖީސަސް ވަނީ 30،000 ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާވެސް ކޮށްފައި

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 8 އޯގަސްޓު 2019 | ބުރާސްފަތި 12:17 10,339

ގެބްރިއަލް ޖީސަސް - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ބައިނަލްއަގުވާމީ ފުޓުބޯޅައިން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ތަރި ގެބްރިއަލް ޖީސަސް ދެ މަހަށް ސަސްޕެންޑު ކޮށްފިއެވެ.

އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ޖީސަސް ސަސްޕެންޑުކުރީ ނިމިދިޔަ ކޮޕަ އެމެރިކާ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ހިނގައިދިޔަ ކަންތަކާ ގުޅިގެން ކޮންމެބޮލްއިންނެވެ.

ކޮޕަ އެމެރިކާގެ ފައިނަލުގައި ޕެރޫގެ މައްޗަށް 1-3 ގެ ނަތީޖާއިން ބްރެޒިލް ކުރިހޯދިއިރު، އެ މެޗުގައި ޖީސަސް ކުރި ފައުލަކާއެކު ރެފްރީ ވަނީ އޭނާއަށް ދެވަނަ ރީނދޫ ކާޑާއެކު ސީދާ ރަތް ކާޑު ދައްކާ ދަނޑުން ފޮނުވާލައިފައެވެ.

ރަތް ކާޑު ދެއްކުމާއެކު، ޖީސަސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރުހުން ފާޅުކޮށް ރެފްރީ ކައިރީ މައްސަލަ ޖައްސާފައެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ދަނޑުން ފައިބައިގެން ދިޔަ ވަގުތު "ވީއޭއާރް" މޮނީޓަރުގައި އަތް އަޅާ ކޮއްޕާލައިފައެވެ.

އެގޮތުން ޖީސަސްގެ މި އަމަލުތަކާއެކު ކޮންމެބޮލްއިން ވަނީ އޭނާއަށް ދެ މަހުގެ ސަސްޕެންޝަނެއް އަދަބެއްގެ ގޮތުން ދިނުމުގެ އިތުރުން 30،000 ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާވެސް ކޮށްފައެވެ. އަދި މައްސަލަ އެޕީލް ކުރުމަށް ހަތް ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ކޮންމެބޮލްއިން ވަނީ ދީފައެވެ.

މި އަދަބާއެކު މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގައި ޖީސަސްއަށް އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތި ނުވި ނަމަވެސް، އޭނާއަށް ބްރެޒިލް ގައުމީ ޓިމާއެކު ކޮލަމްބިއާ އަދި ޕެރޫއާ ދެކޮޅަށް ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ކުޅޭ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުގައި ނުކުޅެވޭނެއެވެ.

ބްރެޒިލް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު 35 މެޗުގައި 18 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ޖީސަސް ވަނީ ބްރެޒިލް ގައުމީ ޓީމާއެކު ކޮޕަ މެރިކާ ކާމިޔާބުކުރުމުގެ އިތުރުން 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމާއެކު އޮލިމްޕިކް ރަން މެޑަލް ހޯދައިފައެވެ.

ޖީސަސްއަށް މި ސަސްޕެންޝަން އައިސްފައިވާއިރު، ދާދި ފަހުން ވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފުޓުބޯޅައިން އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނެލް މެސީ ތިން މަހަށް ސަސްޕެންޑުކޮށް 41,000 ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައެވެ. އޭނާ ސަސްޕެންޑުކުރީ ނިމިދިޔަ ކޮޕަ އެމެރިކާ މުބާރާތުގައި ކަރަޕްޝަން އެކުލެވޭ ކަމަށް ބުނެ ކުރި ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް