ހޮނިހިރު 24 އޯގަސްޓު 2019
01 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ކުޅިވަރު - ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން

އެރިކްސަން ހޯދުމަށް ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތް ޔުނައިޓެޑުން މަޑުޖައްސާލައިފި

  • ޓޮޓެންހަމްއާއެކު އެރިކްސަން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 7 އޯގަސްޓު 2019 | ބުދަ 17:15 3,161

ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޑެންމާކްގެ މިޑްފިލްޑަރ ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން ހޯދުމަށް ކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން މަޑުޖައްސާލައިފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ބީބީސީ ސްޕޯޓްއިން ބުނީ، މިފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި އެރިކްސަން ހޯދުމުގެ ރޭހުގެ އެންމެ ކުރީގައި އުޅޭ ޔުނައިޓެޑުން އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެ ނޫހުން ބުނީ، އެރިކްސަން ބޭނުންވަނީ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވުމުގެ ބަދަލުގައި ސްޕެއިންގެ ކްލަބަކަށް ބަދަލުވާން ކަމަށެވެ. މިހެން ރިޕޯޓްތައް ބުނެފައިވާއިރު، އެރިކްސަން ހޯދަން ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ޓޮޓެންހަމްއާއެކު އެރިކްސަން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އަންނަ ސީޒަނަށް ފަހު ހަމަވާއިރު، އޭނާ ހޯދުމަށް ޔުނައިޓެޑު އަދި ރެއާލްގެ އިތުރުން ގިނަ ކްލަބްތަކުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިޓަލީ އަދި ޖަރުމަންގެ ކްލަބްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.

އަޔެކްސް އިން 2009 ވަނަ އަހަރު ކެރިޔަރު ފެށި އެރިކްސަން ޓޮޓެންހަމް އަށް ބަދަލުވީ 2013 ވަނަ އަހަރެވެ. އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް އެޓީމަށް ކުޅުނު 271 މެޗުގައި 65 ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

ޓޮޓެންހަމްއާ އެކު ލީގް ކަޕްގެ ދެވަނަ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަނުގައި ހޯދި އެރިކްސަން ވަނީ ޓޮޓެންހަމްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ހޯދާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހަތަރު ފަހަރު ޑެންމާކްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދާފައިވާ އެރިކްސަން ވަނީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު 87 މެޗުގައި 26 ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް