ހުކުރު 06 ޑިސެންބަރު 2019
10 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:12
ކުޅިވަރު - ޑިއެގޯ ފޯލާން

ޔުނައިޓެޑް އަދި އެޓްލެޓިކޯއަށް ކުޅުނު އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް ފޯލާން ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

  • ކުޅުން ހުއްޓާލަން ޖެހުމުން ފޯލާން ހުރީ ދެރަވެފައި

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 7 އޯގަސްޓު 2019 | ބުދަ 16:45 2,552

ޑިއެގޯ ފޯލާން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަދި އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ކުޅުނު އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް ޑިއެގޯ ފޯލާން ފުޓުބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ.

އުމުރުން 40 އަހަރުގައި ކުޅުން ހުއްޓާލުމަށް ފަހު ފޯލާން ބުނީ، ކުޅުން ހުއްޓާލުމަކީ އޭނާއަށް ފަސޭހަވި ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، މިއީ ކެރިޔަރުގައި އެންމެ ދެކެން ބޭނުންވާ ވަގުތު ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މިވަގުތު އަންނާނެކަން ކުރިން ވެސް އެނގޭ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރަމުން ފޯލާން ބުނީ، އެކަމަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެގެން ހުރި ކަމަށެވެ.

ފޯލާން ކުޅުން ހުއްޓާލުމާއެކު، ފުޓުބޯޅަ ގިނަ ކުޅުންތެރިން އަދި ސަޕޯޓަރުން އަންނަނީ އޭނާ ފުޓުބޯޅައަށް ކޮށްދިން ހިދުމަތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމުންނެވެ.

އާޖެންޓީނާ ލީގުން ފުޓުބޯޅަ ކެރިޔަރު ފެށި ފޯލާން ވަނީ ޔުނައިޓެޑް، ވިޔަރެއާލް، އެޓްލެޓިކޯ އަދި އިންޓަ މިލާނަށް ވެސް ކުޅެފައެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ އޭޝިއާގެ ބައެއް ކްލަބްތަކަށް ވެސް ކުޅެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާގެ މުމްބާއި ސިޓީ އެފްސީވެސް ހިމެނެއެވެ.

ފޯލާން އެންމެ ފަހުން ކުޅެމުން އައީ ހޮންކޮންގ ޓީމެއް ކަމަށްވާ ކިޗީއަށެވެ. އޭނާ ވަނީ ކިޗީއާއެކު ހޮންކޮންގ ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

ޔުނައިޓެޑާއެކު ޕްރިމިއާ ލީގު، އެފްއޭކަޕް އަދި ކޮމިއުނިޓީ ޝިލްޑް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ފޯލާން ވަނީ އެޓްލެޓިކޯއާއެކު ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގު އަދި ޔުއެފާ ސުޕަކަޕްވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

މީގެއިތުރުން އުރުގުއޭ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު 112 މެޗުގައި 36 ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ފޯލާން ވަނީ 2011 ވަނަ އަހަރު އެޓީމާއެކު ކޮޕަ އެމެރިކާ ވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް