ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 22:55
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު
ފޭސްބުކް
އެތުލެޓިކްސް
އޭޝިޔާގެ ބާރު ދުވުންތެރިންނާއެކު ސާއިދު ވާދަކުރަނީ
 
މި މުބާރާތުގައި އޭޝިއާގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިން ދުވާނެ
 
ސާއިދު ވަނީ އޮލިމްޕިކްސް އިން ވެސް ރަނގަޅު ކާމިޔާބެއް ހޯދާފަ

އޭޝިޔާގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންވެރިން ވާދަކުރާ އޭޝިއަން ގްރޭންޑް ޕްރިކްސްއިން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންވެރިޔާ ހަސަން ސާއިދަށް ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

މިމުބާރާތަށް އެތްލީޓުން ހޮވަނީ އޭޝިއަން އެތްލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން އެތްލީޓުން ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގައި ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީއަށް ބެލުމަށްފަހު އެވެ. މިއީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ވެސް އޭޝިއަން ގްރޭޑް ޕްރިކްސް އެތްލެޓިސް މުބާރާތަށް ދިވެހި އެތްލީޓަކު ހޮވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ތިން ލެގަކަށް ބަހާލައިގެން އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ޗައިނާއާއި ޓައިޕޭގައި އޮންނަ އޭޝިއަން ގްރޯން ޕްރީއަކީ އޭޝިޔާގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިން ހޮވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މުބާރާތެކެވެ. މިމުބާރާތުގައި އޭޝިއާގައި މިވަގުތު އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ދުވުންތެރިން ދުވާނެއެވެ.
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ތަމްރީން ސެންޓަރު ކަމަށްވާ ޖެމެއިކާގެ ހައި ޕާފޯމަންސް ސެންޓަރުގައި 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ތަމްރީން ހަދަމުން އަންނަ ސާއިދަށް މި ސެންޓަރުން ފުރަތަމަ ފުރުސަތު ހޯދައި ދިނީ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީންނެވެ. އެއަށް ފަހު ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރު އޭނާ ތަމްރީންތައް ފުރިހަމަކޮށްފައި ވަނީ އައި.އޭ.އޭ.އެފްގެ ސްކޮލަޝިޕްގެ ތެރެއިންނެވެ.

އެތްލެޓިކްސް އިން ގައުމީ ގިނަ ރެކޯޑުތަކެއް އާކޮށްފައިވާ ސާއިދު ވަނީ ދެކުނު ކޮރެއާގައި ކުރިއަށްދިޔަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ވާދަކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ރާއްޖެ އަށް 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރަން މެޑަލް ހޯދައިދީ އެ ގޭމްސްގެ 200 މީޓަރު ދުވުމުންނާއި މިދިޔަ އަހަރުގެ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ 100 މީޓަރު އަދި 200 މީޓަރު ދުވުމުން ރިހި މެޑަލް ހޯދައިފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު ހަރަކާތް ކަމަށްވާ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރު ފަހަނަ އަޅައި އެއްވަނަ ބުރުގައި މިދިޔަ އަހަރު ސާއިދު ވަނީ ވާދަކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް