ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 22:09
ދެވަނަ އިންޓަރ ސްކޫލް ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ދެވަނަ އިންޓަރ ސްކޫލް ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ހޭންޑްބޯލް
ރެކޯޑު އަދަދަކަށް ޓީމުތައް ހިމަނައިގެން އިންޓަރ ސްކޫލް ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތް ފަށަނީ
 
މުބާރާތުގެ ގުރު ނެގުން މި މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު
 
މި މުބާރާތުގައި މިއަހަރު 14 ސްކޫލަކުން ޖުމްލަ 68 ޓީމު ވާދަކުރޭ

މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ޓީމުތަކާއެކު ސްކޫލް ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ އިންޓަރ ސްކޫލް ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތް އޭޕްރިލް މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

މައިލޯ ތިންވަނަ އިންޓަރ ސްކޫލް ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ނަމުގައި ބާއްވާ މި މުބާރާތުގައި މިއަހަރު 14 ސްކޫލަކުން ޖުމްލަ 68 ޓީމު ވާދަކުރާ އިރު، އަތޮޅު ތެރެއިން ވެސް ދެ އަތޮޅަކުން ޓީމުތައް ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް އެފަރާތުން މައުލޫމާތުދެ އެވެ. އެގޮތުން ދ. އަތޮޅާއި ކ. އަތޮޅުން ޓީމުތައް ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސް އިން މައުލޫމާތުދެ އެވެ.

ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސް އިން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މިއީ 16 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާތަކަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މުބާރާތެއްގައި ކުޅިވަރަކުން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ޓީމުތައް ބައިވެރިވީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް އޭޕްރިލް މަހުގެ 1 އިން 17 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތް ދެ ޖިންސުގެ ކުޅުންތެރިން ވާދަކުރާ އިރު، މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ އުމުރުފުރާތަކަކީ 12 އަހަރާއި 14 އަހަރު އަދި 16 އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާތަކެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ގުރު ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މި މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4 ޖަހާއިރު ސޯޝަލް ސެންޓަރުގެ ސެމިނާ ރޫމުގަ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 36 ޓީމު ވާދަކުރި އިރު، އެ މުބާރާތުގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ބައިގެ ޗެންޕިއަންކަން ހޯދީ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލެވެ. އަދި އަންހެން ބައިގެ ޗެންޕިއަންކަން ހޯދީ މާފުށި ސްކޫލެވެ.

މީގެ އިތުރުން މުބާރާތުގެ 12 އަހަރުން ދަށާއި 14 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލެވެ. އަދި 12 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން މަޖީދިއްޔާ ސުކޫލު ހޯދިއިރު 14 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ކަލާފާނު ސުކޫލެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް