ހުކުރު 18 އޮކްޓޯބަރ 2019
01 ހެއި
1441 ސަފަރު 19
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
މަޣްރިބް 17:54
އިޝާ 19:06
ވިޔަފާރި - ލިންޗްޕިން

ލިންޗްޕިން އިން ބިކް ގެ ޕްރޮޑަކްޓްސް ލޯންޗްކޮށްފި

  • ލިންޗްޕިން އިން މި ބްރޭންޑްގެ ޕްރޮޑަކްޓްސް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކުރީ ބިކް އަކީ ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރު ކޮލެޓީ ރަނގަޅު ބްރޭންޑަކަށް ވާތީ
  • އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ބިކްގެ ރޭޒަރު ތަކުން 15 ޕަރސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެ
  • މި ޕްރޮޑަކްޓްތައް ލިންޗްޕިންގެ ހުރިހާ އައުޓްލެޓަކުން ލިބެން ހުންނާނެ

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 4 އޯގަސްޓު 2019 | އާދީއްތަ 23:09 6,823

ލިންޗްޕިން އިން ތައާރަފް ކުރި ޕްރޮޑަކްޓްސްގެ ތެރޭގައި ބިކްގެ ގަލަމާ، ރޭޒަރާ ލައިޓަރު އަދި ޝޭވިން ކްރީމް ހިމެނޭ - އާކައިވް

ލިންޗްޕިން އިން ބިކް ގެ ޕްރޮޑަކްޓްސް މާކެޓަށް ލޯންޗް ކޮށްފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު އެ ފިހާރައިގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕޮރޮޑަކްޓް ލޯންޗް ކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ ތަރިން ކަމަށްވާ އައްޔައާ ނުޒުހާއެވެ.

ލިންޗްޕިން އިން ތައާރަފް ކުރި ޕްރޮޑަކްޓްސްގެ ތެރޭގައި ބިކްގެ ގަލަމާ، ރޭޒަރާ ލައިޓަރު އަދި ޝޭވިން ކްރީމް ހިމެނެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ލިންޗްޕިންގެ ހުޅުމާލެ ފިހާރައިގެ މެނޭޖަރ މަރިޔަމް ނުހާ ބުނީ ލިންޗްޕިން އިން މި ބްރޭންޑްގެ ޕްރޮޑަކްޓްސް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކުރީ ބިކް އަކީ ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރު ކޮލެޓީ ރަނގަޅު ބްރޭންޑަކަށް ވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ބިކްގެ ރޭޒަރު ތަކުން 15 ޕަރސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ނުހާ ބުނިއެވެ.

ނުހާ އިތުރަށް ބުނީ އާދިއްތަ ދުވަހު އެ ފިހާރައިން ވިޔަފާރި ކުރާ ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށް ވެސް ހަދިޔާއެއް ލިބިގެން ދާނެކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮޑަކްޓްތައް ލިންޗްޕިންގެ ހުރިހާ އައުޓްލެޓަކުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް