ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 17:34
ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޑަރެން ސްޓެވާޓް
ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޑަރެން ސްޓެވާޓް
މިހާރު
ގައުމީ ކޯޗަކަށް ސްޓެވާޓް
ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް އަނެއްކާ ވެސް ސްޓެވާޓް، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
 
ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ އެއްބަސްވުން ހެދީ އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތަަށް
 
ގައުމީ ޓީމު ދެން އެންމެ އަވަހަށް މެޗެއް ކުޅޭނީ ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް
 
ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ

ގައުމީ ފިރިހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމު އަނެއްކާ ވެސް ސްޓެވާޓަށް ދޭން ނިންމާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އެފްއޭއެމް ހައުސްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޯޗު ސްޓެވާޓް އާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު، އެފްއޭއެމްގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެ އިދާރާގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލު އެވެ.

އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕަށް ކޮލިފައިކޮށްދިނުމަށް މިދިޔަ އަހަރު ސްޓެވާޓް އަށް ގައުމީ ކޯޗުކަން ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅުނު މެޗުތަކުން ގައުމީ ޓީމު ވަނީ ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ވެސް ނެރެފައެވެ.

އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ލާއޯސް އަތުން ހޯދި މޮޅާއެކު ރާއްޖެ ވަނީ ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ވެސް ޖާގަ ހޯދާފައެވެ. ގައުމީ ކޯޗު ހެދި އާ އެއްބަސްވުމާއެކު އޭނާ އެއް އަހަރު ދުވަހު މަޑުކުރާނެއެވެ.

މިފަހަރު ގައުމީ ކޯޗާ އެފްއޭއެމް އިން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދެ ޓާގެޓެވެ. އެއީ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރުމުގެ އިތުރުން އޭޝިއަން ކަޕަށް ކޮލިފައިކޮށްދިނުމެވެ. އެގޮތުން މި ޓާގެޓްތައް ހާސިލްކުރެވިއްޖެ ނަމަ އޭނާ އަށް ބޯނަސްއެއް ދިނުމަށް ވެސް އެފްއޭއެމް އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މިއަހަރަކީ ގައުމީ ޓީމަށް ވަރަށް ވެސް މުހިންމު މުބާރާތްތަކެއް އޮތް އަހަރެކެވެ. އެގޮތުން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތާއި އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިން އަށް ޓީމް އެކުލަވާލާ ފަރިތަކުންތައް މާލަސްތަކެއް ނުވެ ފަށާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ލާއޯސް އަތުން މޮޅުވުމާއެކު ރާއްޖެ އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިވެފައިވާއިރު، މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ރާއްޖެ ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އަންނަ މާޗް މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ނުކުންނާނީ ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށެވެ. މިމެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ރާއްޖޭގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް