ހޯމަ 27 ޖެނުއަރީ 2020
9 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ވިޔަފާރި - ދިރާގު

ދިރާގުން ރާއްޖޭގައި 5ޖީ ތައާރަފްކޮށްފި

  • 5ޖީ ސަޕޯރޓްކުރާ ވަސީލަތްތައް ގެންގުޅުއްވާ ދިރާގުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ޑޭޓާ ޗާރޖަކާ ނުލާ މިހާރު ގެންގުޅުއްވާ ސިމް މެދުވެރިކޮށް މި ހިދުމަތް ބޭނުންކުރެވޭނެ
  • އެންމެ ފަހުގެ 5ޖީ ސަޕޯރޓް ކުރާ ފޯނާ އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ދިރާގުން ދަނީ ކުރަމުން
  • ރާއްޖެވެގެން ގޮސްފާ މިވަނީ ސައުތް އޭޝިއާ ބައްރުގައި މި ހިދުމަތް ލިބެންފެށި އެންމެ ފުރަތަމަ ގައުމަށް

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 31 ޖުލައި 2019 | ބުދަ 23:25 3,433

މި ހިދުމަތް ތައާރަފް ކުރުމާއެކު ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އެންމެ ގިނަ ތިން ސަރަހައްދަކަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ. - އާކައިވް

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުއާސަލާތީ އަދި ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފޯރިކޮށްދޭ ކުންފުނި ދިރާގުން މުއާސަލާތީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރެއިން މޯބައިލް އިންޓަރނެޓް ކަނެކްޓިވިޓީގެ އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ކަމަށްވާ 5ޖީގެ ހިދުމަތް ރާއްޖޭގައި ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

މި ހިދުމަތް ތައާރަފް ކުރުމާއެކު ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އެންމެ ގިނަ ރަށްތައް ކަމަށްވާ، މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ، އައްޑޫ، ހަތަދޫ އަދި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް މިހާރު މިހިދުމަތް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުންޏެވެ. މި ސަރަހައްދުތަކުގައި 5ޖީ ސަޕޯރޓްކުރާ ވަސީލަތްތައް ގެންގުޅުއްވާ ދިރާގުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ޑޭޓާ ޗާރޖަކާ ނުލާ މިހާރު ގެންގުޅުއްވާ ސިމް މެދުވެރިކޮށް މި ހިދުމަތް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

ދިރާގުން ރާއްޖޭގައި ތައާރަފްކުރި ހިދުމަތާއެކު ރާއްޖެވެގެން ގޮސްފާ މިވަނީ ސައުތް އޭޝިއާ ސަރަަހައްދުގައި މިހިދުމަތް ލިބެންފެށި އެންމެ ފުރަތަމަ ގައުމަށެވެ.

ދުނިޔޭގެ ފޯނު އުފައްދާ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކާ ގުޅިގެން އެންމެ ފަހުގެ 5ޖީ ސަޕޯރޓް ކުރާ ފޯނާ އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ދިރާގުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް