ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 13:29
ވެސްޓްހަމް އަދި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ވެސްޓްހަމް އަދި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ސްކައި ނިއުސް
ޗެލްސީގެ ލީޑް 10 ޕޮއިންޓަށް
ޕްރިމިއާ ލީގު: ވެސްޓްހަމް ބަލިކޮށް ޗެލްސީއަށް 10 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ނަގައިފި
 
ވެސްޓްހަމް އޮތީ ލިބުނު 33 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ 11 ވަނައިގައި
 
ޗެލްސީ އޮތީ ލިބުނު 66 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވެސްޓްހަމް ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ޕޮއިންޓް ތާވަލުގައި ޗެލްސީން 10 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ވެސްޓްހަމްއާ ވާދަކޮށް ޗެލްސީ މޮޅުވީ 1-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ވެސްޓްހަމް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ޗެލްސީ އެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ވަނީ ވެސްޓްހަމްގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްފައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފްގެ ވަކި ހިސާބަކުން ވެސްޓްހަމް އިން ވަނީ މެޗުގެ ކޮންޓްރޯލް ހޯދާ ޗެލްސީގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކުރަން މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޗެލްސީން ވަނީ ވަރުގަދަ ޑިފެންސެއްކޮށް އެޓީމުގެ ހަމަލާތައް ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

ޗެލްސީން މެޗުގެ ލީޑު ނެގީ 25 ވަނަ މިނެޓުގައި ޕެޑްރޯ ރޮޑްރިގޭޒްގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު އެޑެން ހަޒާޑް އެވެ. މި ލަނޑަށް ފަހު ވެސް ޗެލްސީ އަށް ވަނީ ލީޑު ފުޅާކުރުމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން ވެސްޓްހަމްގެ މައްޗަށް ޗެލްސީ ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ޗެލްސީން އެޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް، ލަނޑު ޖެހުމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކުރި އެވެ. އެގޮތުން 50 ވަނަ މިނެޓުގައި ޑިއެގޯ ކޯސްޓާ ވަނީ އެޓީމަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

ވެސްޓްހަމް އިން ނަތީޖާގެ ފަރަގު ކުޑަކުރީ މެޗުގެ އިތުރުވަގުތުގެ ތެރޭގައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މެނުއެލް ލަންޒިނީއެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ޗެލްސީ އޮތީ ކުޅުނު 27 މެޗުން ލިބުނު 66 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގަ އެވެ. މެޗން ބަލިވި ވެސްޓްހަމް އޮތީ ކުޅުނު 27 މެޗުން ލިބުނު 33 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ 11 ވަނައިގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް