އަންގާރަ 28 ޖެނުއަރީ 2020
10 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ވިޔަފާރި - ނޮވެލްޓީ ބުކްފެއާ

ދެ ލައްކަ ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމާއެކު ނޮވެލްޓީ ބުކްފެއަރ މިއަހަރު ދަރުބާރުގޭގައި!

  • އަހަރުގެ ފެއަރ އޮންނާނީ އޮގަސްޓް 29 އިން ސެޕްޓެމްބަރ 10 ގެ ނިޔަލަށް ދަރުބާރުގޭގަ
  • ފެއަރއިން ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ދެލައްކަ ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ލިބޭނެ

މުހައްމަދު ލިސާން
Mlishan

ކ. މާލެ 29 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 23:13 3,609

ނޮވެލްޓީ ބުކްސް އެންޑް ސްޓޭޝަނަރީ ފެއަރ 2019" ގެ ޕޯސްޓަރ - ޓްވިޓަރ

ނޮވެލްޓީ ބުކްޝޮޕްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކުރާ "ނޮވެލްޓީ ބުކްސް އެންޑް ސްޓޭޝަނަރީ ފެއަރ 2019" މިއަރުވެސް އޮންނާނެކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

މި އަހަރުގެ ފެއަރ އޮންނާނީ އޮގަސްޓް 29 އިން ސެޕްޓެމްބަރ 10 ގެ ނިޔަލަށް ދަރުބާރުގޭގައެވެ.

އެއް އަހަރުދުވަހުގެ މެދު ކެނޑުމަކަށްފަހު އަލުން މި ފެއަރ މިއަހަރު ބޭއްވޭއިރު މި ފެއަރއިން ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ދެލައްކަ ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ލިބޭނެކަމަށްވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

ނޮވެލްޓީ ބުކްފެއަރ އަކީ ދިވެހިރާއްޖެގައި ބޭއްވޭ ބުކްފެއަރ ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަބައެއްގެ ތަރުހީބް ލިބޭ ފެއަރއެވެ. އަދި މި ފެއާ އަކީ ހެޔޮއަގުގައި ގިނަ ފޮތްތަކެއް ގަތުމަށް ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް