ހޯމަ 27 ޖެނުއަރީ 2020
9 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ވިޔަފާރި - ގެލެކްސީ ފޯލްޑް

ގެލެކްސީ ފޯލްޑް ނެރުން ސެޕްޓެމްބަރަށް ފަސްކޮށްފި

  • ފޯލްޑަށް ދިމާވި މައްސަލަ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްގެ މަސައްކަތުން ހައްލުކޮށް، ސެމްސަންގުން ވަނީ ފޯނު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޓެސްޓްކޮށްފައި
  • ކުރިން ނިންމާފައި އޮތީ އެޕްރީލް މަހުގެ 26 ގައި ފޯނު ރަސްމީކޮށް ނެރެ، ވިއްކަން ފެށުމަށް
  • ގެލެކްސީ އެފްގެ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކެއް ހުރި ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާގައި ދައުރުވި ރިވިއުތައް ރަނގަޅުނުވުމުން ފޯނު ނެރުން މަޑުޖައްސާލީ

ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
AbdullaSharoona

ކ. މާލެ 28 ޖުލައި 2019 | އާދީއްތަ 09:17 2,881

ސެމްސަންގ އިން އުފައްދާފައިވާ ފަތްޖެހި ފޯނުގެ ސާމްޕަލް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ދައްކާލި - އާކައިވް

ސަމްސަންގ ގެލެކްސީ ނޯޓް 10 (ގެލެކްސީ ފޯލްޑް)ގެ ސްކްރީނުގައި ޓެކްނިކަލް ބޮޑެތި މައްސަތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވިގެން، އެ ފޯނު އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރުގައި ނެރުމަށް ފަސްކޮށްފިއެވެ.

ފޯލްޑަށް ދިމާވި މައްސަލަ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްގެ މަސައްކަތުން ހައްލުކޮށް، ސެމްސަންގުން ވަނީ ފޯނު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޓެސްޓްކޮށްފައި ކަމަށް މީޑިއާ ތަކުގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ. އެ ކުންފުނީގެ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ސެޕްޓެމްބަރުގެ ކުރީކޮޅު ގެލެކްސީ ފޯލްޑް ބާޒާރަށް ނިކުންނާނެއެވެ.

4.6 އިންޗީގެ އަދި އެއްކޮށް ހުޅުވައިލުމުން 7.3 އިންޗީގެ ޓެބްލެޓަކަށް ބަދަލުވާ އެ ފޯނު ސެމްސަންގ ކުންފުނިން ބޭނުންވަނީ، ޗައިނާގެ ވާވޭ ކުންފުނީގެ ފަތްޖެހި ފޯނު "މޭޓް އެކްސް" ސެޕްޓެމްބަރުގެ ތެރޭގައި ނެރުމުގެ ކުރިން، ބާޒާރަށް ނެރޭށެވެ. ގެލެކްސީ ފޯލްޑަކީ ހަ ކެމެރާ ވެސް އެކުލެވިގެންވާ ފޯނެކެވެ.

ސެމްސަންގ އިން އުފައްދާފައިވާ ފަތްޖެހި ފޯނުގެ ސާމްޕަލް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ދައްކާލިއިރު، އެ ކުންފުނިން ވަނީ އެ ޒާތުގެ ފޯނު ތައްޔާރުކޮށް، އެންމެ ފުރަތަމަ ދައްކައިލުމުގެ ޝަރަފު ވެސް ހޯދާފައެވެ.

އެ ކުންފުނިން ކުރިން ނިންމާފައި އޮތީ އެޕްރީލް މަހުގެ 26 ގައި ފޯނު ރަސްމީކޮށް ނެރެ، ވިއްކަން ފެށުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ކުންފުނިން ނެރުނު ގެލެކްސީ އެފްގެ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކެއް ހުރި ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާގައި ދައުރުވި ރިވިއުތައް ރަނގަޅުނުވުމުން ފޯނު ނެރުން މަޑުޖައްސާލީއެވެ. އަދި ކުރިން ނަގާފައި ހުރި އޯޑަރުތައް ކެންސަލް ކުރުމަށް ފަހު އޯޑަރު ނެގުން ވެސް ވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ.

އޮގަސްޓު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ސެމްސަންގގެ ބޮޑު އިވެންޓްގެ ތެރޭގައި މި ފޯނު ދައްކައިލުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ބޮޑެވެ. އެ އިވެންޓްގެ އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކަށް ވެގެންދާނީ ގެލެކްސީ ފޯލްޑް އާންމު ކުރުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ
ކޮމެންޓް