އަންގާރަ 20 އޯގަސްޓު 2019
10 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 18
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:32
ކުޅިވަރު - އެފްއޭއެމް

އަހުލާގީ މައްސަލަތަކަކާއި ގުޅިގެން ޖޫނިއަރ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ޓީމުން ވަކިކޮށްފި

  • ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ކަންތައްތަކަކީ 2018 ވަނަ އަހަރު ނޭޕާލުގައި އޮތް މުބާރާތުގައި ހިނގާފައިވާ ކަމެއް

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 23 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 19:13 14,729

އެފްއޭއެމް - ވީނިއުސް

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯއާއި ގުޅިގެން ގައުމީ ޖޫނިއަރ ޓީމުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ޓީމުން ބާކީކޮށްފިއެވެ.

އެފްއޭއެމްއިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި އެފްއޭއެމްއިން ބުނީ މިހާރު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ 15 އަހަރުންދަށުގެ ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ވީޑިއޯގައި ހިނގާފައިވާ ކަންތައް އެ އެސޯސިއޭޝަންއިން ބަލައިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަންތައްތަކަކީ މިހާރު އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިޔަށްދާ މުބާރާތުގައި ހިންގައިފައިވާ ކަމެއްނޫން ކަމަށާއި އެއީ 2018 ވަނަ އަހަރު ނޭޕާލުގައި ކުޅުނު މުބާރާތުގައި ހިންގައިފައިވާ އަމަލުތަކެއްކަން އިނގިގެންދިޔަ ކަމަށެވެ.

ހަމައެހެންމެ އެފްއޭއެމްއިން ބުނީ މިހާރު އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިޔަށްދާ ޔޫއެފާ އެސިސްޓް އަންޑަރ 15 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ރާއްޖޭގެ އަންޑަރ 15 ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގައި އެ ވީޑިއޯގައި ފެންނަ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭތީ އެކުޅުން ތެރިންނާއިމެދު އެފްއޭއެމްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއިން ފިޔަވަޅުއަޅައިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ކުޅުންތެރިން ޓީމުން ވަކިކޮށް މާލެގެނެވިފައި ވާކަމަށް އެފްއޭއެމްއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މިފަދަ އަހުލާގީ ކަންތައްތަކަކީ އެފްއޭއެމްއިން ބަލައިގަންނާނެ ކަންކަން ނޫން ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަންއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް